Kontrola PIP (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) polega na sprawdzeniu, czy przedsiębiorstwa i instytucje przestrzegają przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Kontrola PIP jest przeprowadzana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) lub jego regionalnych odpowiedników, którzy są odpowiedzialni za nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Podczas kontroli PIP, inspektorzy mogą wykonać następujące czynności:

 1. Przeprowadzić wizytację w miejscu przetwarzania danych osobowych, aby sprawdzić, czy są one przetwarzane zgodnie z przepisami.

Jak przygotować się na kontrolę PIP?

Aby przygotować się na kontrolę PIP, przedsiębiorstwo lub instytucja powinna podjąć następujące kroki:

 1. Przegląd przepisów: Przedsiębiorstwo powinno przeprowadzić przegląd przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, aby upewnić się, że przestrzega ich w pełni.
 2. Sporządzenie dokumentacji: Przedsiębiorstwo powinno sporządzić dokumentację dotyczącą przetwarzania danych osobowych, taką jak polityka bezpieczeństwa, instrukcje, procedury, czy analizy ryzyka.
 3. Przeszkolenie pracowników: Przedsiębiorstwo powinno przeszkolić pracowników w zakresie ochrony danych osobowych, aby wiedzieli jak postępować z danymi osobowymi.
 4. Sporządzenie planu awaryjnego: Przedsiębiorstwo powinno opracować plan awaryjny, który pozwoli na szybkie i skuteczne reagowanie w przypadku incydentów związanych z danymi osobowymi
 5. Kontrola regularna: Przedsiębiorstwo powinno regularnie kontrolować swoje systemy i procesy związane z ochroną danych osobowych, aby upewnić się, że są one skuteczne.
 6. Przygotowanie dokumentacji: Przygotować dokumenty potrzebne do kontroli, takie jak umowy powierzenia danych, polityki bezpieczeństwa, instrukcje, procedury, analizy ryzyka, dokumenty dotyczące zgód, czy ewentualne opinie i uzasadnienia prawne.

Co PIP sprawdza podczas kontroli przedsiębiorcy?

Podczas kontroli przedsiębiorcy, PIP (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) sprawdza, czy przedsiębiorstwo przestrzega przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz czy dane są przetwarzane zgodnie z prawem. PIP może dokonać następujących czynności:

 1. Przeprowadzenie wizytacji w miejscu przetwarzania danych osobowych, aby sprawdzić, czy są one przetwarzane zgodnie z przepisami.
 2. Przeprowadzenie wywiadów z pracownikami przedsiębiorstwa odpowiedzialnymi za ochronę danych osobowych, aby uzyskać informacje na temat przetwarzania danych.
 3. Przegląd dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych, takiej jak polityka bezpieczeństwa, instrukcje, procedury, czy analizy ryzyka.
 4. Sprawdzenie, czy przedsiębiorstwo spełnia wymagania dotyczące informowania i udzielania zgód na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Sprawdzenie, czy przedsiębiorstwo przestrzega przepisów dotyczących przechowywania i archiwizacji danych osobowych.
 6. Sprawdzenie, czy przedsiębiorstwo ma odpowiednie środki bezpieczeństwa w miejscu przetwarzania danych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *