Akt notarialny to dokument sporządzany przez notariusza, który potwierdza pewne czynności prawne lub fakty. Notariusz jest urzędnikiem państwowym, który ma uprawnienia do sporządzania aktów notarialnych.

Akt notarialny jest dokumentem urzędowym i jego treść jest wiążąca dla stron, które go podpisują. Akt notarialny jest przeważnie stosowany do potwierdzania ważności czynności prawnych, takich jak zawieranie umów, przenoszenie własności nieruchomości czy testamentów.

Akt notarialny jest uważany za dokument o wysokiej mocy dowodowej, ponieważ zawiera on zarówno treść czynności prawnej, jak i dane identyfikujące strony oraz ich podpisy. Notariusz jest odpowiedzialny za to, aby każda ze stron była świadoma treści aktu oraz że dokonuje czynności dobrowolnie.

Funkcje

Funkcje aktu notarialnego to:

 1. Potwierdzenie tożsamości osób składających oświadczenie woli
 2. Uwiarygodnienie treści dokumentu
 3. Dokumentowanie zawarcia umów i transakcji
 4. Zabezpieczanie interesów stron
 5. Udzielanie informacji prawnych
 6. Zapewnienie prawidłowości formalnej dokumentu.

Elementy aktu notarialnego

Akt notarialny składa się z następujących elementów:

 • tytułu, w którym wskazuje się rodzaj czynności notarialnej oraz jej datę,
 • oznaczenia stron, tj. osób, które składają oświadczenie woli,
 • oznaczenia rzeczy lub praw, które stanowią przedmiot czynności notarialnej,
 • treści oświadczenia woli stron,
 • zapisu przebiegu czynności notarialnej,
 • podpisów stron oraz notariusza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *