Jednolity plik kontrolny (JPK) to zestaw danych przesyłanych elektronicznie przez podatników do organów podatkowych. JPK zawiera informacje dotyczące transakcji i ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa oraz inne dane, takie jak dane o pracownikach, fakturach czy rachunkach bankowych. Celem JPK jest ułatwienie kontroli podatkowej przez organy skarbowe oraz usprawnienie rozliczeń podatkowych przez podatników. Obowiązek przesyłania JPK występuje od 1 stycznia 2018 roku dla przedsiębiorców VAT.

Kto musi prowadzić JPK?

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest elektronicznym plikiem danych, zawierającym informacje dotyczące rozliczeń podatkowych oraz księgowych przedsiębiorstwa. JPK jest wymagany przez Ministerstwo Finansów i jest przesyłany do Urzędu Skarbowego.

Obowiązek prowadzenia JPK dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzą księgi rachunkowe, a także tych, którzy nie prowadzą ksiąg rachunkowych, ale są zobowiązani do prowadzenia ewidencji przychodów. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i prawnych. Obowiązek ten ma na celu ułatwienie kontroli podatkowej oraz ujednolicenie formatu przesyłanych danych.

Elementy JPK

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest elektronicznym plikiem, który zawiera informacje dotyczące faktur VAT, ewidencji kasowej oraz ksiąg rachunkowych. JPK składa się z kilku elementów, w tym:

  • JPK_VAT: zawiera informacje dotyczące faktur VAT, takie jak numer faktury, kwota netto, kwota VAT, data wystawienia, itp.
  • JPK_KASA: zawiera informacje dotyczące ewidencji kasowej, takie jak numer dokumentu, kwota transakcji, data transakcji, itp.
  • JPK_RW: zawiera informacje dotyczące ksiąg rachunkowych, takie jak numer dokumentu, kwota transakcji, data transakcji, itp.

Obowiązek prowadzenia JPK mają podatnicy VAT, którzy dokonują sprzedaży na rzecz innych podmiotów oraz kasowej, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Obowiązek ten dotyczy również podatników, którzy prowadzą księgi rachunkowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *