amortyzacja

Amortyzacja środka trwałego to proces systematycznego rozpisania kosztu zakupu lub wytworzenia środka trwałego na kilka lat (okres amortyzacji), w celu odpowiedniego rozłożenia kosztu jego użytkowania w danym okresie. Amortyzacja jest kosztem uzyskania przychodu i jest odpisywana od dochodu przedsiębiorstwa.

Jak rozliczać?

Amortyzacja to metoda rozliczania kosztów związanych z zakupem lub wytworzeniem środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Zasady rozliczania amortyzacji różnią się w zależności od kraju i rodzaju działalności.

W Polsce, przedsiębiorstwa rozliczają amortyzację według ustawy o rachunkowości i według wytycznych Narodowego Banku Polskiego. Amortyzacja jest odpisem kosztu uzyskania przychodu, który jest rozłożony na kilka lat.

Standardowo dla środków trwałych i wartości niematerialnych przedsiębiorcy mogą rozliczać amortyzację w stałych ratach, zgodnie z ich okresem używania.

Istnieją również inne metody amortyzacji, takie jak: metoda liniowa, degresywna, czy procentowa. Dla celów podatkowych amortyzacja jest rozliczana zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *