Spółdzielnia socjalna to rodzaj spółdzielni, której celem jest zaspokajanie potrzeb społecznych oraz zapewnienie zatrudnienia i rozwój ekonomiczny dla osób, które miały trudności z zatrudnieniem lub zintegrowaniem się z rynkiem pracy, takie jak bezrobotni, osoby z niepełnosprawnościami czy osoby długotrwale bezrobotne. Spółdzielnie socjalne działają na zasadach spółdzielni, w której każdy członek ma równe prawa i obowiązki.

Spółdzielnie socjalne prowadzą działalność gospodarczą, jednak ich celem jest przede wszystkim osiągnięcie celów społecznych i ekonomicznych, a nie tylko osiągnięcie zysku. Członkowie spółdzielni socjalnej mogą zarabiać na swojej pracy, jednak zyski są przeznaczane na rozwój działalności i zwiększenie zatrudnienia.

Funkcje spółdzielni socjalnej

Spółdzielnie socjalne pełnią kilka ważnych funkcji, w tym:

  1. Zwiększanie zatrudnienia: Spółdzielnie socjalne zatrudniają osoby, które mają trudności z zatrudnieniem, takie jak bezrobotni, osoby z niepełnosprawnościami czy osoby długotrwale bezrobotne.
  2. Integracja społeczna: Spółdzielnie socjalne pomagają osobom, które mają trudności z integracją społeczną, poprzez zapewnienie im pracy i udziału w życiu społecznym.
  3. Rozwój lokalny: Spółdzielnie socjalne mogą przyczynić się do rozwoju lokalnego poprzez swoją działalność gospodarczą, tworząc miejsca pracy i wspierając rozwój lokalnego rynku.
  4. Edukacja i szkolenie: Spółdzielnie socjalne mogą oferować szkolenia i edukację dla swoich członków, aby pomóc im rozwijać ich umiejętności i kwalifikacje.
  5. Ochrona środowiska: Spółdzielnie socjalne mogą również przyczyniać się do ochrony środowiska poprzez swoją działalność, np. poprzez zrównoważone i ekologiczne metody produkcji.

Spółdzielnia socjalna – dofinansowania

Spółdzielnie socjalne mogą otrzymać dofinansowanie z różnych źródeł, w tym z:

  1. Funduszy unijnych: Spółdzielnie socjalne mogą starać się o dofinansowanie z funduszy unijnych, takich jak Europejski Fundusz Społeczny (EFS), który jest dostępny dla projektów związanych z zatrudnieniem i integracją społeczną.
  2. Rządowych programów dofinansowania: W wielu krajach istnieją różne programy rządowe, które udzielają dofinansowania dla spółdzielni socjalnych.
  3. Funduszy pożyczkowych: Spółdzielnie socjalne mogą również starać się o pożyczki z funduszy pożyczkowych, które są specjalnie utworzone dla tego typu przedsiębiorstw.
  4. Dofinansowanie z samorządu lokalnego: Spółdzielnie socjalne mogą ubiegać się o dofinansowanie z samorządu lokalnego w celu rozwoju swojej działalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *