Dane biometryczne to informacje pochodzące z cech fizycznych lub behawioralnych człowieka, takich jak odcisk palca, twarz, głos, irys, tętno i ruchy, które mogą być użyte do identyfikacji jednostki. Służą one do uwierzytelniania tożsamości, dostępu do informacji i usług oraz zabezpieczania danych. Dane biometryczne są coraz częściej używane w różnych sektorach, takich jak bezpieczeństwo państwa, finanse, opieka zdrowotna i handel elektroniczny. Jednocześnie jednak stanowią one prywatne informacje i wymagają odpowiedniego zabezpieczenia, aby uniknąć nadużyć i ochronić prywatność użytkowników.

RODO to skrót od Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej „Rozporządzeniem”). Jest to prawne akty prawne Unii Europejskiej, które ustanawiają zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w UE. RODO ma na celu zapewnienie lepszej ochrony prywatności i danych osobowych obywateli UE, a także ujednolicenie zasad dotyczących ochrony danych w całej UE. Wszystkie podmioty, które przetwarzają dane osobowe w UE, są zobowiązane do stosowania się do przepisów RODO.

Jak RODO przetwarza dane biometryczne?

Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO) traktuje dane biometryczne jako szczególnie wrażliwe dane osobowe i wymaga specjalnego traktowania w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa i ochrony prywatności. W szczególności, RODO określa następujące wymagania dotyczące przetwarzania danych biometrycznych:

  1. Zgoda: Przetwarzanie danych biometrycznych może mieć miejsce tylko wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę.
  2. Cel: Cel przetwarzania danych biometrycznych musi być jasno określony i uzasadniony.
  3. Minimalizacja danych: Podmiot przetwarzający dane biometryczne powinien przetwarzać tylko te dane, które są niezbędne do osiągnięcia określonego celu.
  4. Bezpieczeństwo: Podmiot przetwarzający dane biometryczne jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i ochrony tych danych przed nieautoryzowanym dostępem, wyciekiem czy uszkodzeniem.
  5. Okres przechowywania: Dane biometryczne powinny być przechowywane tylko przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania. Po tym okresie muszą być trwale usunięte.
  6. Prawo do informacji i usunięcia danych: Każda osoba, której dane biometryczne są przetwarzane, ma prawo do informacji o tym przetwarzaniu i do usunięcia tych danych.

Te wymagania dotyczące przetwarzania danych biometrycznych są obowiązujące dla wszystkich podmiotów przetwarzających dane w UE i mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony danych osobowych i prywatności obywateli UE.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *