Faktoring to usługa finansowa, w której firma faktoringowa (factor) kupuje niezapłacone faktury od innej firmy (klienta) w celu uzyskania natychmiastowej gotówki. Firma faktoringowa płaci klientowi część wartości faktury, a następnie odpowiada za jej windykację i uzyskanie pełnej zapłaty od dłużnika. Po uzyskaniu zapłaty, firma faktoringowa odzyskuje swoje koszty i udziela reszty kwoty klientowi, po potrąceniu odpowiednich opłat i prowizji.

Faktoring jest często stosowany przez mniejsze firmy, aby uzyskać natychmiastowe wsparcie finansowe bez konieczności ubiegania się o kredyt bankowy. Pozwala to na zwiększenie płynności finansowej i redukcję ryzyka związanego z brakiem zapłaty od dłużników. Jednocześnie jednak, faktoring może wiązać się z dodatkowymi kosztami, takimi jak prowizje i opłaty, i może wprowadzać ograniczenia w zarządzaniu firmą.

Z czego wynika popularność faktoringu w Polsce?

Popularność faktoringu w Polsce wynika z kilku czynników:

 1. Brak stabilności w biznesie: Wiele mniejszych firm w Polsce doświadcza niestabilności finansowej, co powoduje, że szukają one alternatywnych sposobów na uzyskanie dodatkowego finansowania.
 2. Potrzeba płynności finansowej: Faktoring pozwala na uzyskanie natychmiastowej gotówki bez konieczności ubiegania się o kredyt bankowy, co jest szczególnie atrakcyjne dla mniejszych firm, które często nie spełniają wymagań kredytowych.
 3. Ograniczenie ryzyka związanego z brakiem zapłaty od dłużników: Faktoring pozwala na redukcję ryzyka związanego z brakiem zapłaty od dłużników, co jest szczególnie ważne dla mniejszych firm, które często nie mają wystarczającej siły, aby samodzielnie windykować swoje należności.
 4. Zwiększenie konkurencyjności: Faktoring pozwala na zwiększenie płynności finansowej i lepsze zarządzanie ryzykiem, co pozwala na zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku.
 5. Wzrost popularności faktoringu na świecie: Faktoring jest coraz bardziej popularny na świecie i w Polsce, co wpłynęło na jego rozwój i ofertę rynkową.

Podsumowując, popularność faktoringu w Polsce wynika z potrzeby uzyskania dodatkowego finansowania, redukcji ryzyka związanego z brakiem zapłaty od dłużników i zwiększenia konkurencyjności firmy na rynku.

Rodzaje

Wyróżnia się kilka rodzajów faktoringu, w tym:

 1. Faktoring pełny: polega na przeniesieniu całego ryzyka związanego z nieuregulowaniem należności na faktora.
 2. Faktoring niepełny: polega na przeniesieniu części ryzyka związanego z nieuregulowaniem należności na faktora.
 3. Faktoring bez regresu: polega na braku możliwości dochodzenia należności od klientów przedsiębiorstwa po przeniesieniu należności na faktora.
 4. Faktoring z regresem: polega na możliwości dochodzenia należności od klientów przedsiębiorstwa po przeniesieniu należności na faktora w przypadku, gdy te nie zostaną uregulowane.
 5. Faktoring krajowy: polega na udzielaniu finansowania na podstawie należności wystawionych przez klientów działających na rynku krajowym.
 6. Faktoring międzynarodowy: polega na udzielaniu finansowania na podstawie należności wystawionych przez klientów działających na rynkach zagranicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *