Rodzielność majątkowa to prawny model regulujący sytuację majątkową małżonków w czasie trwania małżeństwa oraz po jego rozwiązaniu. Polega on na oddzieleniu majątków małżonków i ustanowieniu odrębności majątkowej. W wyniku tego każde z małżonków jest właścicielem odrębnych składników majątku.

Wady i zalety rozdzielności majątkowej

Zalety rozdzielności majątkowej:

  • Ochrona majątku każdego z małżonków przed ewentualnymi długami drugiej osoby
  • Możliwość niezależnego gospodarowania swoim majątkiem
  • Brak obowiązku dzielenia się zyskami z jednego majątku z drugim małżonkiem
  • Ułatwienie spraw rozwodowych

Wady rozdzielności majątkowej:

  • Trudność w uzyskaniu wsparcia finansowego ze strony drugiego małżonka
  • Brak wpływu na decyzje finansowe drugiej osoby
  • Konieczność prowadzenia odrębnych kont i inwestycji

Jak ją ustanowić?

Aby ustanowić rozdzielność majątkową w Polsce, należy zawrzeć stosowną umowę między małżonkami i zarejestrować ją w księdze wieczystej nieruchomości. Może to być zarówno umowa przedmałżeńska, jak i umowa zawarta w trakcie trwania małżeństwa. Ważne jest, aby umowa była zgodna z prawem i zawierała wszystkie wymagane elementy. W razie potrzeby, można skonsultować się z prawnikiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *