Fundusz Pracy jest instytucją publiczną w Polsce, która jest odpowiedzialna za finansowanie programów i działań związanych z zatrudnieniem i aktywizacją zawodową. Głównym celem Funduszu Pracy jest zwiększanie zatrudnienia oraz zmniejszanie bezrobocia poprzez finansowanie różnych form wsparcia dla pracodawców i pracowników.

Fundusz Pracy finansuje przede wszystkim różne formy aktywizacji zawodowej, takie jak:

 • szkolenia i kursy dla bezrobotnych
 • dotacje na utworzenie nowych miejsc pracy
 • dotacje na doposażenie stanowisk pracy
 • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • dotacje na podjęcie pracy przez bezrobotnego

Fundusz Pracy wspiera również pracodawców poprzez różnego rodzaju formy wsparcia, takie jak :

 • dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników
 • dofinansowanie kosztów szkoleń dla pracowników
 • dofinansowanie kosztów związanych z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami

Fundusz Pracy jest finansowany z budżetu państwa oraz z opłat pobieranych od pracodawców z tytułu składek na ubezpieczenie z tytułu bezrobocia.

Komu pomaga fundusz pracy?

Fundusz Pracy jest instytucją publiczną, która pomaga przede wszystkim osobom bezrobotnym oraz pracodawcom, którzy chcą zwiększać zatrudnienie.

Dla osób bezrobotnych Fundusz Pracy oferuje wsparcie w postaci finansowania różnych form aktywizacji zawodowej, takich jak:

 • szkolenia i kursy,
 • dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,
 • dotacje na zatrudnienie przez pracodawców,
 • dofinansowanie do podjęcia pracy.

Dla pracodawców Fundusz Pracy oferuje formy wsparcia, takie jak:

 • dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników,
 • dofinansowanie kosztów szkoleń dla pracowników,
 • dofinansowanie kosztów związanych z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami,
 • dotacje na utworzenie nowych miejsc pracy,
 • dotacje na doposażenie stanowisk pracy.

Dlaczego fundusz pracy nie pomaga małym firmom?

Fundusz Pracy jest instytucją, która ma na celu pomaganie pracodawcom i osobom bezrobotnym poprzez różne formy wsparcia finansowego. Wsparcie udzielane jest na zasadach konkursowych i przyznawane jest projektom, które spełniają określone kryteria w zależności od zakresu programu.

Nie jest tak, że Fundusz Pracy nie pomaga małym firmom, bo takie są cele jego działań. Jednak, małe firmy mogą mieć trudności w spełnieniu wszystkich wymogów niezbędnych do uzyskania dofinansowania, np. dotyczących doświadczenia lub wysokości inwestycji. Często też, małe firmy dysponują mniejszymi zasobami finansowymi, a to oznacza, że trudniej jest im spełnić wymagania dotyczące wkładu własnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *