Darowizna między małżonkami jest jednym z rodzajów darowizny, w którym jedno z małżonków przekazuje na rzecz drugiego małżonka jakąś wartość, np. pieniądze, nieruchomość, rzeczy ruchome itp. W Polsce darowizna między małżonkami jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, co oznacza, że nie trzeba płacić podatku od tego rodzaju darowizny. Jednak aby móc skorzystać z tego zwolnienia, należy spełnić pewne formalności, takie jak np. zawarcie umowy darowizny.

Zasady

W Polsce darowizna między małżonkami jest regulowana przez Kodeks cywilny. Oto niektóre zasady dotyczące tego rodzaju darowizny:

 1. Darowizna między małżonkami musi być dokonana w formie pisemnej, np. poprzez zawarcie umowy darowizny.
 2. Darowizna między małżonkami jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn, co oznacza, że nie trzeba płacić podatku od tego rodzaju darowizny.
 3. Darowizna między małżonkami może dotyczyć jakichkolwiek rzeczy lub praw, np. pieniędzy, nieruchomości, udziałów w spółkach itp.
 4. Darowizna między małżonkami jest ważna niezależnie od tego, czy małżonkowie pozostają w związku małżeńskim, czy też nie.
 5. Darowizna między małżonkami może być dokonana w każdej chwili, niezależnie od tego, czy małżonkowie pozostają w związku małżeńskim, czy też nie.
 6. Darowizna między małżonkami może być odwołana przez darczyńcę w każdym momencie, jeżeli zostanie to ujęte w umowie darowizny.

Jak to udokumentować?

Aby udokumentować darowiznę między małżonkami, należy sporządzić pisemną umowę darowizny, która powinna zawierać następujące informacje:

 1. Dane obu małżonków
 2. Datę i miejsce zawarcia umowy
 3. Opis przedmiotu darowizny
 4. Zobowiązanie darczyńcy do bezwarunkowej i nieodwołalnej darowizny
 5. Oświadczenie obdarowanego, że przyjmuje darowiznę.

Umowa powinna być podpisana przez obu małżonków i powinna być potwierdzona notarialnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *