Leasing operacyjny jest formą finansowania działalności gospodarczej, w której przedsiębiorstwo (najemca) korzysta z użytkowania rzeczy (np. maszyn, samochodów, nieruchomości itp.) w zamian za płacenie comiesięcznych rat leasingowych. Leasingodawca jest właścicielem rzeczy, którą udostępnia do użytkowania przedsiębiorstwu.

Charakterystyka leasingu operacyjnego:

 1. Najemca nie staje się właścicielem rzeczy, ale ma prawo do jej użytkowania na określonych warunkach.
 2. Raty leasingowe są opłacane w określonych interwałach czasowych i zazwyczaj zawierają koszty ubezpieczenia, serwisowania i konserwacji rzeczy.
 3. Po zakończeniu okresu leasingu, najemca może wykupić rzecz lub zwrócić ją leasingodawcy.
 4. Leasing operacyjny jest zazwyczaj stosowany do finansowania długoterminowych inwestycji, takich jak maszyny i sprzęt.
 5. Najemca nie musi ponosić bezpośredniego ryzyka związanego z własnością rzeczy, a koszty użytkowania są zazwyczaj niższe niż w przypadku zakupu rzeczy własnościowego.
 6. Leasing operacyjny jest często uważany za alternatywę dla kredytu, ponieważ nie wpływa negatywnie na wskaźnik zadłużenia przedsiębiorstwa.
 7. Leasing operacyjny jest często wykorzystywany przez małe i średnie przedsiębiorstwa, które chcą uniknąć dodatkowych obciążeń finansowych związanych z zakupem rzeczy własnościowych.

Leasing finansowy – charakterystyka

Leasing finansowy jest formą finansowania, w której przedsiębiorstwo (najemca) płaci comiesięczne raty za wynajem rzeczy (np. samochodów, maszyn, nieruchomości itp.). W przeciwieństwie do leasingu operacyjnego, w leasingu finansowym najemca staje się właścicielem rzeczy po zakończeniu okresu leasingu i wykupu rzeczy.

Charakterystyka leasingu finansowego:

 1. Najemca staje się właścicielem rzeczy po zakończeniu okresu leasingu i wykupu rzeczy.
 2. Raty leasingowe są opłacane w określonych interwałach czasowych i zazwyczaj zawierają koszty amortyzacji oraz odsetki związane z kredytem leasingowym.
 3. Leasing finansowy jest zazwyczaj stosowany do finansowania długoterminowych inwestycji, takich jak maszyny i sprzęt.
 4. Najemca ponosi pełne ryzyko związane z własnością rzeczy, w tym ryzyko związane z jej utratą lub uszkodzeniem.
 5. Leasing finansowy jest uważany za formę finansowania o wyższym koszcie niż leasing operacyjny, ponieważ zawiera koszty związane z amortyzacją i odsetkami.
 6. Leasing finansowy jest często wykorzystywany przez duże przedsiębiorstwa, które chcą uniknąć dodatkowych obciążeń finansowych związanych z zakupem rzeczy własnościowych.
 7. Leasing finansowy jest często uważany za alternatywę dla kredytu, ponieważ pozwala uniknąć dodatkowych obciążeń finansowych związanych z zakupem rzeczy własnościowych.

Porównanie

Leasing operacyjny i finansowy są dwoma różnymi formami finansowania, które różnią się od siebie w kilku kluczowych aspektach:

 1. Własność: W leasingu operacyjnym właścicielem rzeczy jest właściciel leasingu (leasingodawca), podczas gdy w leasingu finansowym właścicielem jest najemca po zakończeniu okresu leasingu i wykupu rzeczy.
 2. Koszty: Raty leasingowe w leasingu operacyjnym są niższe niż w leasingu finansowym, ponieważ w leasingu operacyjnym nie uwzględnia się kosztów amortyzacji i odsetek związanych z kredytem leasingowym.
 3. Ryzyko: W leasingu operacyjnym leasingodawca ponosi większe ryzyko związane z własnością rzeczy, takie jak ryzyko utraty lub uszkodzenia, podczas gdy w leasingu finansowym ryzyko to ponosi najemca.
 4. Cel: Leasing operacyjny jest często wykorzystywany do finansowania krótkoterminowych potrzeb przedsiębiorstwa, takich jak samochody służbowe lub maszyny, podczas gdy leasing finansowy jest często stosowany do finansowania długoterminowych inwestycji, takich jak maszyny i sprzęt.
 5. Zaliczki: W leasingu operacyjnym najemca jest zobowiązany do uiszczenia zaliczek, podczas gdy w leasingu finansowym zaliczek jest zazwyczaj nieobowiązkowy.
 6. Bilans: W leasingu operacyjnym rzeczy leasingowe nie są ujmowane w bilansie przedsiębiorstwa, co może być korzystne w przypadku przedsiębiorstw, które chcą uniknąć dodatkowych obciążeń finansowych, podczas gdy w leasingu finansowym rzeczy są ujmowane w bilansie przedsiębiorstwa jako aktywa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *