Premia frekwencyjna to dodatkowe wynagrodzenie, które pracodawca przyznaje swoim pracownikom za regularne i sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych. Premia ta jest uzależniona od frekwencji pracownika w pracy i jest nagrodą za jego lojalność i punktualność.

Premia frekwencyjna może być wypłacana w różnych formach, np. jako dodatek do wynagrodzenia miesięcznego lub jako jednorazowa nagroda. Wysokość premii frekwencyjnej jest uzależniona od polityki wynagradzania pracodawcy i może być różna w różnych firmach.

Należy pamiętać, że premia frekwencyjna nie jest obowiązkowa i może być przyznawana wyłącznie na podstawie uzgodnień między pracodawcą a pracownikiem. Warto zapoznać się z regulaminem wynagradzania lub umową o pracę, aby poznać szczegóły dotyczące premii frekwencyjnej w konkretnej firmie.

Co na to przepisy prawa?

W Polskim prawie pracy nie ma bezpośredniego przepisu regulującego premię frekwencyjną. Jednakże, przepisy te pozwalają na jej przyznawanie w ramach układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub umów o pracę.

Zgodnie z art. 87 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca może ustanowić dodatkowe świadczenia pieniężne dla swoich pracowników, takie jak premie, nagrody i inne dodatki, w celu wyróżnienia ich za wysoką jakość pracy lub za inne zasługi. W takim przypadku premia frekwencyjna może być przyznawana za regularne i sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych.

Warto pamiętać, że premia frekwencyjna jest dodatkowym świadczeniem i nie jest obowiązkowa. Pracodawca może ją przyznawać na podstawie uzgodnień z pracownikiem lub na podstawie regulaminu wynagradzania. W takim przypadku premia frekwencyjna powinna być ujęta w regulaminie lub umowie o pracę i być jasno określona w zakresie wysokości i warunków jej przyznawania.

Czy jest dopuszczalna w każdym zakładzie pracy?

Tak, premia frekwencyjna jest dopuszczalna w każdym zakładzie pracy w Polsce. Przepisy prawa pracy nie zabraniają przyznawania dodatkowych świadczeń pieniężnych, takich jak premie, nagrody i inne dodatki, w celu wyróżnienia pracowników za ich zasługi i wysoką jakość pracy.

Premia frekwencyjna może być przyznawana na podstawie uzgodnień z pracownikiem lub na podstawie regulaminu wynagradzania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *