spółka cywilna

Spółka partnerska to forma prawna, w której dwie lub więcej osób wspólnie prowadzą działalność gospodarczą, jako partnerzy. Wszyscy partnerzy są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania spółki i każdy z nich jest właścicielem udziałów w spółce.

Spółka partnerska nie jest odrębną jednostką prawną, tak jak spółka akcyjna czy spółka z o.o., a jedynie umową między partnerami, regulującą ich wzajemne relacje i obowiązki. Partnerzy są odpowiedzialni za zobowiązania spółki z własnego majątku, co oznacza, że ich prywatne aktywa są zagrożone w przypadku niewypłacalności spółki.

Spółka partnerska jest odpowiednia dla niedużych przedsiębiorstw, w których partnerzy chcą mieć bezpośredni wpływ na decyzje i funkcjonowanie spółki. W porównaniu z innymi formami prawnymi, spółka partnerska jest prostsza i tańsza w założeniu i prowadzeniu.

Spółka partnerska a prawo spółek

Spółka partnerska jest regulowana przez przepisy Kodeksu cywilnego, a nie przez prawo spółek, jak to jest w przypadku spółek kapitałowych takich jak spółka akcyjna czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przypadku spółki partnerskiej, partnerzy są odpowiedzialni za zobowiązania spółki z własnego majątku i każdy z nich jest właścicielem udziałów w spółce. Warto zauważyć, że w spółce partnerskiej nie jest możliwe emisja akcji i publiczne oferowanie udziałów.

Podsumowując, różnica między spółką partnerską a prawem spółek polega na tym, że spółka partnerska jest regulowana przez Kodeks cywilny, a nie przez specjalne przepisy dotyczące spółek, co wprowadza różne ograniczenia i wymagania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *