W Polsce, pracownik chroniony to osoba, która z powodów zdrowotnych lub z innych ważnych powodów, nie może być zwolniona z pracy, bez zgody Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pracownicy chronieni to głównie osoby niepełnosprawne, ale także np. ciężarne kobiety, osoby pełniące funkcje kierownicze w związkach zawodowych, osoby pełniące funkcje publiczne oraz osoby, które pozostają w opiece nad dzieckiem w wieku do lat 4. Chronione prawem pracownicy, mogą być zwolnieni tylko po spełnieniu szeregu procedur oraz pod warunkiem udzielenia zgody przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dodatkowo, pracodawca ma obowiązek zapewnić im warunki do pracy, a także w razie potrzeby przeszkolić ich lub zmienić ich stanowisko pracy.

Jakie przywileje ma pracownik chroniony?

Pracownicy chronieni mogą korzystać z różnych przywilejów, które mają na celu zabezpieczenie ich praw i interesów. Oto kilka przykładów przywilejów, które mogą być dostępne dla pracowników chronionych:

 1. Ochrona przed zwolnieniem: Pracownicy chronieni są chronieni przed zwolnieniem bez odpowiedniej zgody Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 2. Dostosowanie warunków pracy: Pracodawca ma obowiązek dostosować warunki pracy do potrzeb pracownika chronionego, np. zapewnić specjalne urządzenia czy przeszkolić ich.
 3. Zmiana stanowiska pracy: Pracodawca ma obowiązek w razie potrzeby zmienić stanowisko pracy pracownika chronionego, aby mogli oni lepiej się odnaleźć.
 4. Prawo do urlopu: Pracownicy chronieni mają prawo do urlopu rehabilitacyjnego, który ma na celu ich rehabilitację czy przywrócenie sprawności.
 5. Prawo do dodatkowego wynagrodzenia: Niektórzy pracownicy chronieni mogą mieć prawo do dodatkowego wynagrodzenia.
 6. Dodatkowe przywileje: Pracownicy chronieni mogą mieć też inne przywileje, takie jak możliwość pracy zdalnej czy dostępność specjalnych udogodnień.

Należy pamiętać, że rodzaj przywilejów jakie ma pracownik chroniony zależy od konkretnych przepisów panujących w Polsce, mogą się one różnić od miejsca do miejsca, oraz od specjalności, sytuacji czy potrzeb pracownika. Warto skontaktować się z przedstawicielem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu uzyskania dokładniejszych informacji.

W jakich sytuacjach można zwolnić pracownika chronionego?

Pracownik chroniony, taki jak osoby niepełnosprawne, ciężarne kobiety, czy też osoby pełniące funkcje kierownicze w związkach zawodowych, mogą być zwolnieni tylko w niektórych specjalnie określonych sytuacjach.

 1. Zła sytuacja finansowa pracodawcy: Pracodawca może zwolnić pracownika chronionego, jeśli jego sytuacja finansowa jest tak zła, że nie może dalej utrzymać zatrudnienia.
 2. Zakończenie projektu: Pracodawca może zwolnić pracownika chronionego, jeśli projekt, na którym pracuje, zostanie zakończony.
 3. Zmiana profilu działalności przedsiębiorstwa: Pracodawca może zwolnić pracownika chronionego, jeśli przedsiębiorstwo zmienia profil swojej działalności i pracownik już nie jest potrzebny.
 4. Dyscyplinarne zwolnienie: Pracodawca może zwolnić pracownika chronionego za ciężkie naruszenie przepisów pracy czy nieodpowiednie zachowanie.
 5. Porozumienie stron: Pracodawca i pracownik chroniony mogą też zdecydować wzajemnie o rozwiązaniu umowy.

Jednak niezależnie od powodu zwolnienia, decyzja o zwolnieniu pracownika chronionego musi zostać zatwierdzona przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Należy pamiętać, że przepisy dotyczące pracowników chronionych mogą się różnić w zależności od kraju, więc ważne jest zapoznanie się z aktualnymi przepisami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *