PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) jest polskim funduszem państwowym, którego celem jest pomoc w rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz w ich aktywizacji zawodowej i społecznej. Fundusz finansuje różnego rodzaju działania, takie jak:

 • dofinansowanie do kosztów indywidualnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 • dofinansowanie do wyposażenia i adaptacji mieszkań oraz pojazdów specjalnie przystosowanych dla osób niepełnosprawnych
 • dofinansowanie do zatrudniania osób niepełnosprawnych
 • dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i specjalistycznego wyposażenia
 • dofinansowanie do dostosowania miejsc pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych

PFRON działa na poziomie całego kraju

CZY ŁATWO TRAFIĆ DO KSIĘGOWEJ – LOKALIZACJA BIURA KSIĘGOWEGO.

Dokonując wyboru biura księgowego lub wirtualnego biura musimy przemyśleć wiele aspektów, gdyż bardzo często wiąże się to z nawiązaniem dłuższej współpracy między księgowym a korzystającym z tych usług. Taka współpraca może trwać 1 miesiąc, 1 rok a może nawet kilka lat.

Ważna jest tutaj odpowiednia lokalizacja biura księgowego, która jest istotna zarówno ze strony prowadzących biuro rachunkowe jak i przedsiębiorcy.

Jeśli decydujemy się założyć tradycyjne biuro rachunkowe, musimy przemyśleć gdzie ulokować jego siedzibę. W gruncie rzeczy nie jest to sprawa prosta. Na pewno powinno być to miejsce dobrze rozpoznawane przez mieszkańców, cieszące się dogodną lokalizacją oraz łatwością dotarcia do niego przez potencjalnych klientów. Taką dobrą lokalizację posiada biuro księgowe Kalisz mające swą siedzibę na ulicy Kazimierzowskiej 24/5 oraz Mickiewicza 25/2.

Prawie 90% przedsiębiorców decydujących się na skorzystanie z usług księgowych, oprócz jakości usług zwraca także uwagę na lokalizację owego biura. Czy będzie blisko ich siedziby firmy lub domu, czy nie będzie mieściło się w odległości 10 km od nich aby nie poświęcić średnio 1 godzinę, na dojazd. Sytuacja wygląda inaczej, gdy decydujemy się na księgowość internetową. Wtedy dostarczanie dokumentów odbywa się za pośrednictwem internetu.

Jak wynika z przeprowadzonych badań na 100 poddanych badaniu osób, dla 90 z nich lokalizacja biura księgowego jest ważną kwestią. Dlatego należy dobrze ją przemyśleć i zdecydować się na miejsce najbardziej nam odpowiadające.

Refundacja składek przez PFRON

PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) oferuje możliwość refundacji składek emerytalnych i rentowych dla osób niepełnosprawnych, które zatrudniają pracowników niepełnosprawnych. Pracodawcy, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o refundację części składek emerytalnych i rentowych odprowadzanych do ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

Aby móc uzyskać refundację składek, pracodawca musi spełnić kilka warunków, m.in.:

 • Pracownik musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności
 • Pracodawca musi spełniać warunki związane z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych
 • Pracodawca musi być podmiotem opłacającym składki emerytalne i rentowe do ZUS

Refundacja składek emerytalnych i rentowych jest wypłacana pracodawcy w formie zwrotu. Wysokość refundacji uzależniona jest od liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych, poziomu ich niepełnosprawności oraz wysokości składek, które pracodawca odprowadza do ZUS.

Jak postarać się o refundacje składek?

Aby uzyskać refundację składek emerytalnych i rentowych przez PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), należy postępować według następujących kroków:

 1. Sprawdź, czy spełniasz wszystkie warunki, które pozwalają na uzyskanie refundacji składek emerytalnych i rentowych od PFRON.
 2. Złóż wniosek o refundację składek emerytalnych i rentowych do PFRON. Wniosek można złożyć przez internet lub osobiście w oddziale PFRON.
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak:
 • orzeczenie o niepełnosprawności pracownika,
 • informację o wysokości składek emerytalnych i rentowych odprowadzanych do ZUS,
 • potwierdzenie zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie warunków związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych.
 1. Oczekuj na rozpatrzenie wniosku i decyzję PFRON. Jeśli Twoje wniosku zostanie rozpatrzony pozytywnie, otrzymasz zwrot części składek emerytalnych i rentowych, które odprowadziłeś do ZUS

Należy pamiętać, że PFRON przysługuje tylko pracodawcom, którzy spełniają warunki określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniają osoby niepełnosprawne i te warunki trzeba przedłożyć we wniosku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *