Zawieszenie JDG (Jednolitego Dokumentu Gospodarczego) to rozwiązanie prawne, które pozwala na czasowe odroczenie spłaty należności przedsiębiorstwu, które znalazło się w trudnej sytuacji finansowej.

Zawieszenie JDG jest udzielane na podstawie postanowienia sądu i obejmuje zarówno zobowiązania finansowe, jak i pozafinansowe. W ramach zawieszenia JDG przedsiębiorca może uzyskać czasowe zawieszenie wykonania zobowiązań, a także możliwość renegocjowania warunków spłaty zobowiązań.

Procedura zawieszenia JDG jest skierowana do przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, ale nie są w stanie wykonać swoich zobowiązań, a jednocześnie są zdeterminowani aby ratować swoją działalność.

Zawieszenie JDG jest alternatywą dla postępowania upadłościowego i ma na celu udzielenie przedsiębiorcy czasowego wsparcia finansowego, aby mógł on przeprowadzić restrukturyzację i odzyskać stabilność finansową.

Zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej krok po kroku

Aby zawiesić jednoosobową działalność gospodarczą, należy postępować w następujący sposób:

  1. Złożyć wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej w urzędzie miasta lub gminy, w którym zarejestrowana jest działalność. Wniosek można złożyć online lub osobiście.
  2. Przedłożyć dokumenty potwierdzające zawieszenie działalności, takie jak umowy z kontrahentami czy zaświadczenia o zawieszeniu wykonywania pracy zawodowej.
  3. Zgłosić zmianę w rejestrze CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
  4. Zawieszenie działalności oznacza, że nie jest możliwe dokonywanie żadnych czynności gospodarczych, nie można prowadzić rozliczeń z klientami czy zamawiać towarów.
  5. Zawieszenie działalności jest skuteczne po upływie 14 dni od dnia zgłoszenia zawieszenia w CEIDG, po tym czasie jest ona uważana za formalnie zawieszoną.
  6. Ważne jest również by pamiętać, że zawieszenie działalności wiąże się z koniecznością zawieszenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaprzestanie wystawiania faktur VAT.

Na jaki czas można zawiesić jednoosobową działalność gospodarczą?

Jednoosobowa działalność gospodarcza może być zawieszona na okres do 3 lat, po tym czasie działalność musi zostać wznowiona albo zgłoszona do likwidacji.

Ważne jest również, że po zawieszeniu działalności przedsiębiorca nie jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatku VAT, jednak nie może wykonywać działalności gospodarczej.

Jeśli przedsiębiorca chce wznowić działalność po okresie zawieszenia, musi zgłosić to do CEIDG i uzupełnić dokumenty potwierdzające wznowienie działalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *