Kasa fiskalna jest obowiązkowa dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą, a ich przychody z danego miesiąca przekroczyły limit określony w przepisach podatkowych.

W Polsce, przepisy nakładają obowiązek posiadania kasy fiskalnej od przychodów powyżej 20 000 zł w przypadku działalności gospodarczych polegających na sprzedaży towarów lub świadczeniu usług.

Kasa fiskalna jest również obowiązkowa dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w branżach objętych specjalnym zabezpieczeniem podatkowym, np. w branży gastronomicznej, hotelarskiej, transportowej, fryzjerskiej i kosmetycznej.

Jeśli przedsiębiorca nie spełnia wymogów dotyczących posiadania kasy fiskalnej, grozi mu kara finansowa, a także utrudnienia przy kontrolach skarbowych. Dlatego ważne jest, aby przedsiębiorca regularnie monitorował swoje przychody i spełniał wszystkie obowiązki związane z kasami fiskalnymi.

Kto jest zwolniony z posiadania kasy fiskalnej?

W Polsce są pewne grupy przedsiębiorców, którzy są zwolnieni z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Są to między innymi:

  • rolnicy indywidualni,
  • działalności gospodarcze o niskich przychodach (poniżej 20 000 zł rocznie),
  • firmy sprzedające towary i usługi za pośrednictwem internetu,
  • przedsiębiorcy wykonujący działalność na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,
  • organizacje pożytku publicznego,
  • przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą przez mniej niż 183 dni w roku podatkowym.

Jaka jest alternatywa dla kasy fiskalnej?

Alternatywą dla kasy fiskalnej jest system komputerowy z elektronicznym zapisem kopii dowodów sprzedaży (tzw. e-paragon), który spełnia wymagania ustawy o VAT. Jest on przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy nie chcą lub nie mogą stosować kas fiskalnych. E-paragon jest wystawiany i przechowywany w formie elektronicznej, a jego treść jest identyczna z treścią paragonu wystawianego przez kasę fiskalną. E-paragon jest generowany przez system informatyczny, który jest zgodny z wymaganiami ustawowymi oraz jest podłączony do centralnej ewidencji paragonów.

Innym rozwiązaniem jest faktura VAT za pomocą elektronicznej platformy e-faktura, która jest akceptowana przez Urząd Skarbowy jako dowód sprzedaży.

Ile należy trzymać paragony z kasy fiskalnej?

W Polsce przedsiębiorcy są zobowiązani do przechowywania dowodów sprzedaży, takich jak paragony z kasy fiskalnej, przez okres 5 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym dokonano sprzedaży.

Dodatkowo, przedsiębiorcy są zobowiązani do udostępnienia tych dowodów w razie kontroli przeprowadzonej przez organy podatkowe.

Warto też zauważyć, że przedsiębiorcy korzystający z e-paragonów są zobowiązani do przechowywania ich przez okres 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym został wystawiony e-paragon. E-paragony powinny być przechowywane w formie elektronicznej i dostępne dla organów podatkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *