Jeśli towary zostały zakupione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, to powinny zostać one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Aby rozliczyć te towary, należy:

 1. Uwzględnić je w ewidencji przychodów i rozchodów. Należy wprowadzić je jako pozycję w ewidencji zakupów, podając datę zakupu, cenę zakupu oraz ilość zakupionych towarów.
 2. W kosztach uzyskania przychodów powinny zostać ujęte w kosztach uzyskania przychodów w miesiącu, w którym towar został zakupiony.
 3. W deklaracji podatkowej należy zwrócić uwagę na to, aby prawidłowo rozliczyć te towary, ponieważ są one ujmowane w kosztach uzyskania przychodów.

Ważne jest, aby pamiętać o tym, że towary zakupione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, nie mogą być rozliczane jako środki trwałe, ponieważ nie służą one do prowadzenia działalności gospodarczej.

Co można rozliczać w kosztach firmy?

Koszty firmy to wszystkie wydatki, które związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej. Mogą to być różnego rodzaju wydatki, takie jak:

 • Zakup towarów i materiałów potrzebnych do produkcji lub sprzedaży
 • Wynagrodzenia pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne
 • Koszty związane z wynajmem lub zakupem nieruchomości
 • Koszty utrzymania urządzeń i maszyn
 • Koszty komunikacji, w tym koszty utrzymania strony internetowej
 • Koszty reklamy i promocji
 • Koszty podróży służbowych
 • Koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową
 • Koszty uzyskania przychodów

Czym są koszty uzyskania przychodu i jak je rozliczyć?

Koszty uzyskania przychodów to koszty, które są poniesione przez przedsiębiorcę w celu uzyskania przychodów. Są to koszty, które można odliczyć od dochodu, czyli przychodu uzyskanego z działalności gospodarczej.

Aby rozliczyć koszty uzyskania przychodów, należy:

 1. Prowadzić rzetelną ewidencję kosztów – należy uwzględnić wszystkie koszty związane z działalnością gospodarczą, w tym również te, które nie zostały jeszcze zapłacone.
 2. Przypisać koszty do okresu, w którym zostały poniesione – koszty uzyskania przychodów powinny zostać rozliczone w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym zostały poniesione.
 3. Przestrzegać przepisów podatkowych – należy pamiętać, że nie wszystkie koszty mogą być odliczone od dochodu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *