Kary za niepłacenie składek do ZUS mogą obejmować:

 • grzywnę od 100 zł do 30 000 zł za opóźnienie w uiszczeniu składek,
 • karę pieniężną od 1 000 zł do 120 000 zł za uchylanie się od opłacania składek,
 • karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 za wyłudzanie zasiłków i świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 • odpowiedzialność cywilną za związane z niepłaceniem składek szkody.

Jakie składki należy opłacać do ZUS?

Składki, które należy opłacać do ZUS, to:

 1. Składka na ubezpieczenie emerytalne – przysługuje prawo do emerytury,
 2. Składka na ubezpieczenie rentowe – przysługuje prawo do renty,
 3. Składka na ubezpieczenie chorobowe – świadczenia z tytułu choroby lub macierzyństwa,
 4. Składka na Fundusz Pracy – przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych,
 5. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – przysługuje prawo do świadczeń pracowniczych (np. zasiłek przedemerytalny),
 6. Składka na ubezpieczenie wypadkowe – przysługuje prawo do świadczeń w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Składki te opłacają zarówno pracodawcy jak i pracownicy.

Jak uniknąć kary za niepłacenie składek do ZUS?

Aby uniknąć kary za niepłacenie składek do ZUS, należy przede wszystkim regularnie i terminowo opłacać składki. Można to zrobić poprzez:

 1. Dokonywanie opłat za pomocą przelewu bankowego lub kartą płatniczą.
 2. Skorzystanie z usług firm księgowych, które mogą pomóc w rozliczeniach z ZUS.
 3. Monitorowanie terminów płatności składek i odpowiednio wcześniej przygotowanie środków finansowych na ich opłacenie.
 4. W przypadku trudności finansowych wystąpienie do ZUS o rozłożenie składek na raty.

Jeśli jednak już dojdzie do zaległości z opłacaniem składek, należy jak najszybciej skontaktować się z ZUS w celu uregulowania zaległości i uniknięcia nałożenia kar.

Czy czynny żal wystarczy jeśli nie płaciło się składek do ZUS?

Czynny żal może być brany pod uwagę w przypadku niepłacenia składek do ZUS, jednak nie gwarantuje on uniknięcia konsekwencji prawnych związanych z niepłaceniem składek. Warto skontaktować się z ZUS w celu uzyskania informacji na temat konkretnych kroków, jakie należy podjąć w celu uregulowania zaległych składek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *