Kredyt z gwarancją de minimis to rodzaj kredytu, który jest udzielany przez banki lub inne instytucje finansowe przy wsparciu państwa. Gwarancja de minimis jest udzielana przez państwo i ma na celu zwiększenie dostępności kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz zwiększenie ich konkurencyjności.

Co to za rodzaj gwarancji?

Gwarancja de minimis polega na tym, że państwo udziela gwarancji na określoną część kredytu, co pozwala na obniżenie kosztów kredytu dla przedsiębiorstwa oraz zwiększenie jego atrakcyjności dla banku. W przypadku gdy przedsiębiorca nie jest w stanie spłacić kredytu, państwo pokrywa część lub całość strat banku.

Kredyt z gwarancją de minimis jest dostępny tylko dla przedsiębiorstw, które spełniają określone warunki, takie jak np. osiąganie określonego poziomu obrotów czy zatrudnienia, oraz nie przekraczają ustawowego limitu wsparcia de minimis.

Jakie warunki trzeba spełnić by otrzymać kredyt z gwarancją de minimis?

Warunki, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać kredyt z gwarancją de minimis, mogą się różnić w zależności od programu i instytucji udzielającej gwarancji, ale najczęściej obejmują one:

  1. Status MŚP: przedsiębiorstwo musi spełniać kryteria definicji małego lub średniego przedsiębiorstwa.
  2. Cel kredytu: kredyt musi być przeznaczony na określony cel, taki jak inwestycje, rozwój działalności lub restrukturyzacja.
  3. Zdolność kredytowa: przedsiębiorstwo musi posiadać odpowiednią zdolność kredytową, aby być w stanie spłacić kredyt.
  4. Ograniczenia dotyczące wsparcia de minimis: przedsiębiorstwo nie może przekroczyć ustawowego limitu wsparcia de minimis w ciągu 3 lat podatkowych.
  5. Inne wymagania: mogą obejmować wymagania dotyczące prowadzenia działalności, poziomu zatrudnienia, lokalizacji przedsiębiorstwa itp.

Szczegółowe informacje na temat warunków, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać kredyt z gwarancją de minimis, można znaleźć na stronach internetowych instytucji udzielających gwarancji oraz w programach wsparcia.

Czy oprocentowanie kredytu z gwarancją de minimis jest korzystne?

Oprocentowanie kredytu z gwarancją de minimis może być korzystne dla przedsiębiorstw, ponieważ gwarancja państwa pozwala na obniżenie ryzyka dla banku udzielającego kredytu, co z kolei może przełożyć się na niższe oprocentowanie kredytu dla przedsiębiorstwa.

Jednak należy pamiętać, że oprocentowanie kredytu z gwarancją de minimis jest uzależnione od wielu czynników, takich jak polityka rynkowa banku, sytuacja ekonomiczna, a także od indywidualnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Niektóre banki mogą oferować niższe oprocentowanie, inne mogą mieć wyższe oprocentowanie. Zaleca się porównanie ofert różnych banków i instytucji finansowych, aby znaleźć najkorzystniejszą ofertę.

Ważne jest również aby przedsiębiorca zwrócił uwagę na całkowity koszt kredytu, który nie składa się tylko z oprocentowania, ale również z kosztów takich jak prowizje, ubezpieczenia, itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *