Przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, mogą ubiegać się o zasiłek chorobowy w przypadku, gdy są oni zmuszeni do przerwania swojej działalności z powodu choroby.

Aby uzyskać zasiłek chorobowy, przedsiębiorca musi spełnić kilka warunków:

  1. Posiadać ubezpieczenie chorobowe w ZUS.
  2. Zgłosić chorobę do ZUS najpóźniej w 7 dniu od dnia, w którym choroba ta powstała.
  3. Przedłożyć lekarskie zwolnienie lekarskie.
  4. Nie prowadzić działalności gospodarczej w okresie choroby.

Zasiłek chorobowy przysługuje przedsiębiorcy przez okres trwania zwolnienia lekarskiego, jednak jego wysokość jest niższa niż zasiłek chorobowy przysługujący pracownikom. Wysokość zasiłku chorobowego dla przedsiębiorców jest uzależniona od wysokości składek na ubezpieczenie chorobowe opłaconych przez przedsiębiorcę.

Ważne jest również by pamiętać, że przedsiębiorca, który otrzymuje zasiłek chorobowy, nie ma prawa do wykonywania działalności gospodarczej w trakcie trwania zasiłku.

Na jaki czas można wziąć zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy można wziąć na okres trwania choroby, zwykle maksymalnie do 33 dni. Jeśli choroba przedłuża się, lekarz może przedłużyć okres pobierania zasiłku. W przypadku niektórych chorób, takich jak ciężka choroba przewlekła, zasiłek może być przyznawany na dłuższy okres.

Ile wynosi zasiłek chorobowy dla przedsiębiorców?

Wysokość zasiłku chorobowego dla przedsiębiorców zależy od wysokości ich składek na ubezpieczenie zdrowotne. W Polsce zasiłek chorobowy dla przedsiębiorców wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku, ale nie więcej niż 90% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Maksymalna kwota zasiłku chorobowego na dzień 2021 rok to 2.922,52 PLN. Dodatkowo przedsiębiorcy mogą skorzystać z innych świadczeń związanych z chorobą np. zasiłku opiekuńczego czy zasiłku macierzyńskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *