Upadłość konsumencka to procedura prawna, która pozwala osobie fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, na uzyskanie zwolnienia z długów. Upadłość konsumencka jest alternatywą dla postępowania upadłościowego dla przedsiębiorców i jest przeprowadzana przez sąd.

Aby skorzystać z procedury upadłości konsumenckiej, dłużnik musi spełnić określone warunki, takie jak: brak możliwości spłaty długów, niesolidarność dłużnika w spłacie długów czy niepopełnienie przestępstwa w celu uniknięcia spłaty długów.

Upadłość konsumencka polega na rozporządzeniu majątku dłużnika przez syndyka – specjalnie powołanego przez sąd, którego celem jest zaspokojenie wierzycieli. Wszelkie działania syndyka muszą być zatwierdzone przez sąd.

Dłużnik, który zakończył postępowanie upadłościowe zostaje zwolniony z długów, które nie zostały spłacone w ramach postępowania.

Kto spłaca długi w przypadku upadłości konsumenckiej?

W przypadku upadłości konsumenckiej, długi są spłacane z majątku dłużnika, który zostaje rozporządzony przez syndyka. Syndyk jest specjalnie powołanym przez sąd przedstawicielem, którego zadaniem jest zaspokojenie wierzycieli z majątku dłużnika.

Syndyk przeprowadza rozprowadzanie majątku dłużnika, który może być sprzedany, zlicytowany lub przeznaczony na spłatę długów. Wszystkie działania syndyka muszą być zatwierdzone przez sąd.

Dłużnik, który przeszedł postępowanie upadłościowe zostaje zwolniony z długów, które nie zostały spłacone w ramach postępowania, jeśli jednak dłużnik ma jakieś nieruchomości czy dochody, te zostają przeznaczone na spłatę długów.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Aby ogłosić upadłość konsumencką, należy spełnić kilka kroków:

  1. Złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika. Wniosek taki powinien zawierać informacje o dłużniku, jego majątku i długach, a także plan spłaty długów.
  2. Przesłać kopię wniosku do wszystkich wierzycieli dłużnika.
  3. Przesłać wniosek o ogłoszenie upadłości do Urzędu Skarbowego oraz ZUS-u.
  4. Sąd wzywa dłużnika do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających sytuację majątkową.
  5. Sąd przeprowadza rozprawę i podejmuje decyzję o ogłoszeniu lub odmowie ogłoszenia upadłości.
  6. Jeśli sąd ogłasza upadłość, powołuje syndyka, który będzie zarządzał majątkiem dłużnika i działał na rzecz zaspokojenia wierzycieli.
  7. Dłużnik zostaje zwolniony z długów po zakończeniu postępowania upadłościowego, jeśli nie zostały one spłacone w ramach postępowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *