Znak towarowy to oznaczenie graficzne, słowne lub kombinacja tych oznaczeń, które służy do odróżniania towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Znak towarowy może być składający się z słów, liter, cyfr, kształtów, kolorów, dźwięków, skojarzeń, symboli itp.

Znaki towarowe służą do identyfikacji firmy, jej produktów lub usług oraz odróżniania ich od innych podobnych produktów lub usług. Znak towarowy pozwala na ochronę przed nieuczciwą konkurencją i pozwala na wyodrębnienie się na rynku.

Aby znak towarowy mógł być chroniony, musi być zarejestrowany w odpowiednim urzędzie patentowym. Znak towarowy może być zarejestrowany na określony okres czasu i może być przedłużany.

Rejestracja znaku towarowego chroni przed nielegalnym używaniem znaku przez inne podmioty, pozwala na dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia praw do znaku towarowego.

Jak uzyskać znak towarowy?

Aby uzyskać ochronę dla swojego znaku towarowego, należy przejść przez kilka kroków:

  1. Przeprowadzić przeszukanie rejestrów: przed złożeniem wniosku o rejestrację znaku towarowego, należy przeprowadzić przeszukanie rejestrów, aby upewnić się, że znak, który chce się zarejestrować, jest oryginalny i nie koliduje z już istniejącymi znakami towarowymi.
  2. Złożenie wniosku o rejestrację: po przeprowadzeniu przeszukania, należy złożyć wniosek o rejestrację znaku towarowego do odpowiedniego urzędu patentowego. Wniosek powinien zawierać informacje o znaku, który chce się zarejestrować, oraz osoby lub przedsiębiorstwo, którego dotyczy.
  3. Ocena formalna wniosku: po złożeniu wniosku, urząd patentowy przeprowadza ocenę formalną

Czy znak towarowy może nie zostać zaakceptowany?

Urząd patentowy może nie zaakceptować znaku towarowego, jeśli uważa, że nie spełnia on wymogów prawnych, takich jak oryginalność, czy też jest podobny do już zarejestrowanego znaku towarowego lub jest myląco podobny do znaku, który jest już używany przez inną osobę.

wymogów:

  1. Oryginalność: Znak towarowy musi być oryginalny i nie może być identyczny lub bardzo podobny do już zarejestrowanego znaku.
  2. Distinguishability: Znak towarowy musi być łatwy do odróżnienia od innych znaków towarowych.
  3. Użyteczność: Znak towarowy musi być użyteczny, czyli musi być używany do oznaczania pochodzenia produktów lub usług.
  4. Niedozwolona: Znak towarowy nie może być sprzeczny z prawem, moralnością publiczną ani dobrymi obyczajami.
  5. Non-generic : Znak towarowy nie może być nazwą generyczną dla produktów lub usług, dla których jest rejestrowany.
  6. Non-descriptive : Znak towarowy nie może być opisowy dla produktów lub usług, dla których jest rejestrowany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *