Spółka komandytowa jest formą spółki handlowej, w której jedni wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki w pełnym zakresie (komplementariusze), a inni odpowiadają tylko do wysokości wniesionego wkładu (komandytariusze).

  1. Wspólnicy: Spółka komandytowa składa się z co najmniej jednego komplementariusza i co najmniej jednego komandytariusza.
  2. Odpowiedzialność za zobowiązania: Komplementariusze odpowiadają za zobowiązania spółki w pełnym zakresie, natomiast komandytariusze odpowiadają tylko do wysokości wniesionego wkładu.
  3. Nazwa: Nazwa spółki powinna zawierać nazwiska komplementariuszy oraz słowo „komandytowa”.
  4. Rejestracja: Spółka komandytowa musi zostać zarejestrowana w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym), a także musi posiadać swój regulamin.
  5. Wkład: Wkład komandytariuszy może mieć formę pieniężną lub rzeczową, natomiast wkład komplementariuszy musi być w formie pieniężnej.
  6. Zgoda komandytariuszy: Wszelkie ważne decyzje w spółce muszą być podejmowane za zgodą komandytariuszy.
  7. Reprezentacja: Spółka komandytowa jest reprezentowana przez komplementariuszy, którzy mają pełnomocnictwo do podejmowania decyzji i dokonywania czynności prawnych w imieniu spółki.

Kto może założyć spółkę komandytową?

Spółką komandytową mogą założyć co najmniej dwie osoby. Jeden z nich musi być wspólnikiem komandytowym, który ponosi odpowiedzialność za długi spółki tylko do wysokości wniesionego wkładu, drugi musi być wspólnikiem komplementariuszem, który odpowiada za długi spółki całym swoim majątkiem.

Jaki jest konieczny wkład do spółki komandytowej?

Nie ma konkretnego wymaganego wkładu do spółki komandytowej. Wkład może być wniesiony w różnej formie, takiej jak gotówka, rzeczy, prawa lub usługi. Wartość wkładu musi zostać określona w umowie spółki. Warto jednak pamiętać, że wkład wspólnika komplementariusza musi być wystarczający, aby zabezpieczyć długi spółki.

Czy spółka kapitałowa musi mieć określony konkretny kapitał?

Tak, spółka kapitałowa musi mieć określony konkretny kapitał zakładowy, który jest minimalnym poziomem kapitału, jaki musi posiadać spółka, aby mogła zostać zarejestrowana i działać prawnie. W Polsce dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) wymagany jest kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 5 000 zł, natomiast dla spółki akcyjnej (S.A) wymagany kapitał zakładowy wynosi co najmniej 100 000 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *