Aby dokonać zmiany formy prawnej działalności, należy przeprowadzić odpowiednią procedurę prawną. W zależności od formy prawnej, którą pragnie się osiągnąć oraz rodzaju działalności, proces ten może różnić się.

W przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę cywilną lub spółkę jawną trzeba przeprowadzić odpowiedni proces rejestracyjny i złożyć stosowne dokumenty do odpowiednich urzędów.

Natomiast w przypadku przekształcenia spółki cywilnej lub spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, należy przeprowadzić odpowiedni proces rejestracyjny, zmienić statut spółki, przeprowadzić walne zgromadzenie i podjąć odpowiednie uchwały.

Jeśli chodzi o przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w inną formę prawną, proces ten jest bardziej skomplikowany i wymaga pomocy prawnika.

W każdym przypadku, należy skonsultować się z prawnikiem, który pomoże przejść przez proces zmiany formy prawnej działalności oraz doradzi jakie dokumenty i procedury należy wykonać.

Jakie są formy prawne działalności?

W Polsce istnieje kilka form prawnych działalności gospodarczej, w tym:

 1. Działalność jednoosobowa – przedsiębiorca prowadzi działalność na własny rachunek i odpowiada za nią całym swoim majątkiem.
 2. Spółka cywilna – działalność prowadzona przez dwie lub więcej osób, które ponoszą odpowiedzialność za nią równo i solidarnie.
 3. Spółka jawna – działalność prowadzona przez dwie lub więcej osób, które ponoszą odpowiedzialność za nią równo i solidarnie.
 4. Spółka partnerska – działalność prowadzona przez dwie lub więcej osób, które ponoszą odpowiedzialność za nią równo i solidarnie.
 5. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (S.A.) – działalność prowadzona przez osoby, które ponoszą odpowiedzialność za nią tylko do wysokości wniesionego kapitału.
 6. Spółka akcyjna – działalność prowadzona przez osoby, które ponoszą odpowiedzialność za nią tylko do wysokości wniesionego kapitału.
 7. Fundacja – organizacja pożytku publicznego, która działa na podstawie statutu i posiada osobowość prawną.
 8. Stowarzyszenie – organizacja pozarządowa, która działa na podstawie statutu i posiada osobowość prawną.
 9. Spółdzielnia – organizacja, która działa na podstawie ustawy o spółdzielniach i posiada osobowość prawną.
 10. Przedsiębiorstwo państwowe – działalność prowadzona przez państwo lub jego agendy.
 11. Kolektyw – działalność prowadzona przez kilku przedsiębiorców

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *