Forma prowadzenia działalności gospodarczej oznacza sposób, w jaki przedsiębiorca organizuje swoją działalność i jest ona rozliczana podatkowo.

Dostępne formy

W Polsce istnieje kilka głównych form prowadzenia działalności gospodarczej:

 1. Działalność jednoosobowa (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą)
 • odpowiedzialność za zobowiązania jest osobista, nie posiada osobowości prawnej
 1. Spółka jawna (dwie lub więcej osób prowadzących wspólną działalność gospodarczą)
 • odpowiedzialność za zobowiązania jest solidarna, nie posiada osobowości prawnej
 1. Spółka partnerska (dwie lub więcej osób prowadzących wspólną działalność gospodarczą na podstawie umowy spółki)
 • odpowiedzialność za zobowiązania jest solidarna, nie posiada osobowości prawnej
 1. Spółka cywilna (dwie lub więcej osób prowadzących wspólną działalność gospodarczą na podstawie umowy spółki cywilnej)
 • odpowiedzialność za zobowiązania jest solidarna, nie posiada osobowości prawnej
 1. Spółka komandytowa (jeden lub więcej wspólników odpowiada za zobowiązania z własnego majątku, a inni tylko z wkładów)
 • odpowiedzialność za zobowiązania jest różna dla różnych wspólników, nie posiada osobowości prawnej
 1. Spółka komandytowo-akcyjna (jeden lub więcej wspólników odpowiada za zobowiązania z własnego majątku, a inni tylko z wkładów, posiada akcje)
 • odpowiedzialność za zobowiązania

Czym kierować się przy wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej?

Przy wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej należy kierować się kilkoma kryteriami, takimi jak:

 1. Odpowiedzialność za zobowiązania: należy rozważyć, czy chce się ponosić odpowiedzialność za zobowiązania firmy z własnego majątku (np. w przypadku działalności jednoosobowej) czy tylko z wkładów (np. w przypadku spółki komandytowej).
 2. Koszty związane z założeniem i prowadzeniem: należy rozważyć, jakie koszty związane są z założeniem i prowadzeniem danej formy działalności gospodarczej.
 3. Możliwości rozwoju: należy rozważyć, jakie możliwości rozwoju daje dana forma działalności gospodarczej oraz jakie są perspektywy dalszego rozwoju biznesu.
 4. Praktyczne aspekty: należy rozważyć, jakie praktyczne aspekty są związane z danym rodzajem działalności, np. kwestie związane z księgowością, podatkami, czy też formalnościami związanymi z rejestracją.
 5. Zabezpieczenie interesów: należy rozważyć jakie formy prawne dają najwięcej zabezpieczenia interesów przedsiębiorcy oraz jego pracowników.
 6. Cele biznesowe: należy rozważyć, jakie cele chce się osiągnąć poprzez działalność gospodarczą i jaka forma prawna jest najlepsza do ich realizacji.
 7. Potrzeby inwestycyjne: należy rozważyć czy dana forma prawna pozwala na pozyskanie inwestorów, czy też daje możliwości emitowania akcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *