Spółka komandytowa to jedna z form prawnych spółek handlowych, która charakteryzuje się tym, że składa się z komplementariuszy i komandytariuszy.

Komplementariuszami są osoby, które ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki w pełnym zakresie, tj. bez ograniczeń. Są to wspólnicy, którzy uczestniczą w zarządzaniu spółką oraz ponoszą odpowiedzialność za jej długi.

Komandytariusze natomiast odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do wysokości wniesionego wkładu. Oni nie mają prawa do zarządzania spółką ani nie ponoszą odpowiedzialności za jej długi.

Spółka komandytowa jest często wykorzystywana w przypadku, gdy jedni wspólnicy posiadają kapitał, a inni specjalistyczną wiedzę lub doświadczenie.

Podstawowe zasady spółek komandytowych

Spółka komandytowa jest jednym z typów spółek handlowych, która charakteryzuje się następującymi zasadami:

 1. Skład osobowy: Spółka komandytowa składa się z komplementariuszy, którzy odpowiadają za zobowiązania spółki w pełnym zakresie oraz komandytariuszy, którzy odpowiadają tylko do wysokości wniesionego wkładu.
 2. Zobowiązania: Komplementariusze odpowiadają za zobowiązania spółki bez ograniczeń, natomiast komandytariusze tylko do wysokości wniesionego wkładu.
 3. Zarządzanie: Komplementariusze mają prawo do zarządzania spółką, natomiast komandytariusze nie.
 4. Rejestracja: Spółka komandytowa musi być zarejestrowana w KRS, a w jej nazwie musi znajdować się określenie „spółka komandytowa” lub skrót „sp. kom.”
 5. Wkłady: Wkłady komandytariuszy muszą być wpłacone w całości przed rozpoczęciem działalności spółki, komplementariuszy nie muszą wpłacać wkładów.
 6. Wpis do KRS: Spółka komandytowa musi być wpisana do KRS i posiadać numer REGON
 7. Księgi: Spółka komandytowa musi prowadzić księgi rachunkowe.

Te podstawowe zasady należy uwzględnić przy tworzeniu takiej spółki, jednak szczegółowe przepisy dotyczące spółek komandytowych znajdują się w Kodeksie Spółek Handlowych, w którym warto się zapoznać.

Jak założyć spółkę komandytową?

Aby założyć spółkę komandytową, należy przeprowadzić następujące kroki:

 1. Zgromadzenie wspólników: W pierwszej kolejności należy zgromadzić wszystkich wspólników, którzy będą uczestniczyć w tworzeniu spółki.
 2. Przygotowanie umowy: Następnie należy przygotować umowę spółki, w której zawarte będą warunki działalności spółki, podział odpowiedzialności między wspólnikami, kwestie finansowe itp.
 3. Wpłata wkładów: W przypadku komandytariuszy należy wpłacić wkład na rachunek bankowy spółki.
 4. Rejestracja w KRS: Następnie należy zarejestrować spółkę w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) i uzyskać numer REGON.
 5. Zgłoszenie do Urzędu Skarbowego: Spółkę komandytową należy zgłosić do Urzędu Skarbowego w celu uzyskania numeru NIP.
 6. Zgłoszenie do ZUS: Spółka powinna zgłosić się do ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) i uzyskać numer PESEL dla spółki.
 7. Księgi rachunkowe: Spółka komandytowa jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *