Kara umowna to kwota pieniężna, która jest przewidziana w umowie jako forma sankcji za nieprzestrzeganie warunków umowy przez jedną ze stron. Kara umowna jest płatna przez stronę, która nie wywiązała się z umowy i jest wymierzona w celu zrekompensowania szkody, która powstała z powodu nieprzestrzegania warunków umowy. Kara umowna jest zwykle niższa niż rzeczywista szkoda, która powstała z powodu nieprzestrzegania umowy, ale ma na celu zachęcenie stron do przestrzegania warunków umowy.

Kto ustala wysokość kary umownej?

Wysokość kary umownej jest ustalana przez strony umowy. Może być określona w umowie lub uzgodniona przez strony w trakcie jej trwania. W przypadku braku ustalenia wysokości kary umownej, sądy będą się kierować przepisami kodeksu cywilnego.

Czy karę umowną można zmniejszyć?

Sądy mogą orzec zmniejszenie kary umownej, jeśli uznają ją za rażąco wysoką w stosunku do rodzaju i wagi naruszenia umowy. W takiej sytuacji sądy będą kierować się dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego. Jednak zmniejszenie kary umownej nie jest automatyczne, sąd musi wykazać, że kara jest nieproporcjonalnie wysoka.

Jak ustalić wysokość kary umownej?

Wysokość kary umownej może być ustalona przez strony umowy na kilka sposobów. Może być określona bezpośrednio w umowie, na przykład jako kwota pieniężna lub procent wartości umowy. Może być również ustalona w formie tzw. klauzuli penitencjarnej, czyli zobowiązaniu do zapłaty określonej kwoty w przypadku naruszenia umowy. W przypadku braku ustalenia wysokości kary umownej, sądy będą się kierować przepisami kodeksu cywilnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *