Korzystanie z kasy fiskalnej jest obowiązkowe dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą i dokonują sprzedaży detalicznej, czyli sprzedaży bezpośredniej konsumentom.

Konkretne wymagania dotyczące korzystania z kasy fiskalnej określa Ustawa o podatku od towarów i usług. Zgodnie z nią, przedsiębiorcy, którzy spełniają jedno z poniższych kryteriów, muszą korzystać z kasy fiskalnej:

 1. Przekroczenie limitu obrotów – przedsiębiorcy, którzy przekroczyli limit obrotów brutto w wysokości 20 000 zł w ciągu ostatnich 12 miesięcy, są zobowiązani do zakupienia i korzystania z kasy fiskalnej.

Uregulowania prawne związane z korzystaniem z kasy fiskalnej

Korzystanie z kasy fiskalnej jest regulowane przez kilka przepisów prawnych, w tym przede wszystkim przez Ustawę o podatku od towarów i usług oraz Ustawę o VAT.

 1. Obowiązek posiadania kasy fiskalnej: przedsiębiorcy, którzy spełniają określone kryteria, są zobowiązani do posiadania i korzystania z kasy fiskalnej.
 2. Rejestracja kasy fiskalnej: Przedsiębiorcy są zobowiązani do zarejestrowania kasy fiskalnej w urzędzie skarbowym.
 3. Drukowanie paragonów: Przedsiębiorcy są zobowiązani do drukowania paragonów na kasie fiskalnej przy każdej transakcji.
 4. Przechowywanie kopii paragonów: Przedsiębiorcy są zobowiązani do przechowywania kopii paragonów wystawionych na kasie fiskalnej przez okres 5 lat.
 5. Przeglądy techniczne kas fiskalnych: Przedsiębiorcy są zobowiązani do przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych kas fiskalnych.
 6. Raportowanie do urzędu skarbowego: Przedsiębiorcy są zobowiązani do przesyłania raportów z kasy fiskalnej do urzędu skarbowego.

Kasa fiskalna – limity

Limity dotyczące korzystania z kasy fiskalnej określa ustawa o podatku od towarów i usług.

 1. Limit obrotów: Przedsiębiorcy, którzy przekroczyli limit obrotów brutto w wysokości 20 000 zł w ciągu ostatnich 12 miesięcy, są zobowiązani do zakupienia i korzystania z kasy fiskalnej.
 2. Limit czasowy: Obowiązek posiadania kasy fiskalnej trwa do momentu, w którym przedsiębiorca nie przekroczy limitu obrotów przez kolejne 12 miesięcy.
 3. Limit ilości transakcji: Przedsiębiorcy, którzy dokonują powyżej 50 transakcji na miesiąc, są zobowiązani do zakupienia i korzystania z kasy fiskalnej.
 4. Limit przychodów: Przedsiębiorcy, którzy przekroczyli limit przychodów netto w wysokości 150 000 zł, są zobowiązani do zakupienia i korzystania z kasy fiskalnej.
 5. Limit kwoty paragonów: Przedsiębiorcy, którzy sprzedają towary lub usługi za kwoty przekraczające równowartość 15 000 złotych, są zobowiązani do zakupienia i korzystania z kasy fiskalnej.

Jak rozliczać się z kasy fiskalnej?

Rozliczanie się z kasy fiskalnej polega na dokonywaniu odpowiednich zapisów i raportów oraz przesyłaniu ich do urzędu skarbowego.

 1. Dokonywanie zapisów: Przedsiębiorcy są zobowiązani do dokonywania zapisów na kasie fiskalnej przy każdej transakcji, w tym zapisów dotyczących kwoty sprzedaży, kwoty podatku VAT oraz numeru paragonu.
 2. Drukowanie paragonów: Przedsiębiorcy są zobowiązani do drukowania paragonów na kasie fiskalnej przy każdej transakcji.
 3. Przechowywanie kopii paragonów: Przedsiębiorcy są zobowiązani do przechowywania kopii paragonów wystawionych na kasie fiskalnej przez okres 5 lat.
 4. Raportowanie do urzędu skarbowego: Przedsiębiorcy są zobowiązani do przesyłania raportów z kasy fiskalnej do urzędu skarbowego w określonych terminach.
 5. Przeglądy techniczne kas fiskalnych: Przedsiębiorcy są zobowiązani do przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych kas fiskalnych
 6. Raportowanie do urzędu skarbowego: Przedsiębiorcy są zobowiązani do przesyłania raportów z kasy fiskalnej do urzędu skarbowego w określonych terminach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *