Leasing operacyjny jest formą finansowania, w której leasingodawca (firma leasingowa) udostępnia leasingobiorcy (przedsiębiorstwu) pewnego rodzaju aktywa (np. maszyny, sprzęt, środki transportu) na okres leasingu. Leasingobiorca płaci leasingodawcy stałą, miesięczną ratę leasingową, która obejmuje koszty kredytu, odsetki, ubezpieczenie oraz koszty administracyjne.

Leasing operacyjny charakteryzuje się kilkoma ważnymi cechami:

 1. Leasingodawca jest właścicielem aktywa leasingowego, leasingobiorca natomiast jest jego użytkownikiem.
 2. Leasing operacyjny jest formą finansowania długoterminowego, okres leasingu może wynosić nawet kilka lat.
 3. Leasingobiorca jest zobowiązany do płacenia rat leasingowych, które są wliczone w koszty działalności gospodarczej.
 4. Leasing operacyjny jest często wybierany przez przedsiębiorstwa, które chcą uniknąć konieczności zakupu aktywów, a jednocześnie korzystać z nich w codziennej działalności.
 5. W przypadku leasingu operacyjnego przeważnie po zakończeniu okresu leasingu leasingobiorca ma możliwość wykupienia przedmiotu leasingu po cenie określonej w umowie leasingu lub zwrócenia go do leasingodawcy.
 6. Leasing operacyjny jest często wykorzystywany do finansowania środków transportu, maszyn i urządzeń oraz budynków i nieruchomości.

Kto może starać się o leasing operacyjny?

Leasing operacyjny jest formą finansowania dostępną dla przedsiębiorstw, takich jak:

 1. Firmy prywatne – jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki komandytowe, spółki akcyjne),
 2. Przedsiębiorstwa państwowe – spółki Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego.
 3. Instytucje non-profit – fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe
 4. Przedsiębiorstwa z sektora publicznego – szpitale, szkoły, jednostki budżetowe
 5. Przedsiębiorstwa zagraniczne.

Formy spłacania leasingu operacyjnego

Formy spłacania leasingu operacyjnego mogą się różnić w zależności od umowy leasingowej oraz od leasingodawcy. Oto kilka przykładowych form spłaty leasingu operacyjnego:

 1. Raty leasingowe – leasingobiorca płaci stałe, miesięczne raty leasingowe, które obejmują koszty kredytu, odsetki, ubezpieczenie oraz koszty administracyjne.
 2. Raty z opcją wykupu – leasingobiorca może wykupić przedmiot leasingu po określonej w umowie cenie, po zakończeniu okresu leasingu.
 3. Raty z opcją przedłużenia – leasingobiorca może przedłużyć okres leasingu po zakończeniu pierwotnego okresu leasingu.
 4. Raty z opcją zwrotu – leasingobiorca może zwrócić przedmiot leasingu po zakończeniu okresu leasingu.
 5. Raty z opcją wymiany – leasingobiorca ma możliwość wymiany przedmiotu leasingu na nowy po określonym czasie trwania umowy leasingowej.
 6. Raty z opcją kupna- leasingobiorca ma możliwość nabycia przedmiotu leasingu po określonej cenie po zakończeniu okresu leasingu.

Leasing operacyjny a kredyt – czym się różnią?

Leasing operacyjny i kredyt są dwoma różnymi formami finansowania, które różnią się między innymi w następujący sposób:

 1. Własność: W przypadku leasingu operacyjnego leasingodawca pozostaje właścicielem przedmiotu leasingu, natomiast w przypadku kredytu kredytobiorca jest właścicielem przedmiotu finansowania.
 2. Koszty: W przypadku leasingu operacyjnego, leasingobiorca płaci raty leasingowe, które obejmują koszty kredytu, odsetki, ubezpieczenie oraz koszty administracyjne. W przypadku kredytu, kredytobiorca płaci odsetki i opłaty bankowe.
 3. Długość okresu: W przypadku leasingu operacyjnego okres leasingu jest dłuższy niż w przypadku kredytu, zwykle trwa od kilku lat do kilkunastu lat. Kredyt jest zwykle krótszy, trwa od kilku miesięcy do kilku lat.
 4. Cel finansowania: Leasing operacyjny jest często wykorzystywany do finansowania środków transportu, maszyn i urządzeń oraz budynków i nieruchomości. Kredyt jest natomiast często wykorzystywany do finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa, takiej jak inwestycje, zakup towarów czy zwiększenie zapasów.
 5. Zabezpieczenie: W przypadku leasingu operacyjnego, przedmiot leasingu jest zabezpieczeniem dla leasingodawcy, natomiast w przypadku kredytu zabezpieczeniem jest zwykle hipoteka lub zastaw na nieruchomości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *