Kredyt w rachunku bieżącym jest formą kredytu, która udzielana jest przez bank na rachunku bieżącym klienta. Polega na tym, że bank przyznaje klientowi określoną kwotę kredytu, która jest dostępna na jego rachunku bieżącym, który może wykorzystywać do wypłat, płatności i innych transakcji.

Kredyt w rachunku bieżącym jest przeznaczony dla klientów, którzy potrzebują szybkiego dostępu do gotówki, np. na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Taki kredyt może być udzielany na różne okresy, w zależności od potrzeb klienta oraz banku, a jego wysokość jest ustalana indywidualnie dla każdego klienta.

Kredyt w rachunku bieżącym jest udzielany na podstawie zabezpieczeń, jakie bank uzna za stosowne, np. poręczenie, zastaw, hipotekę. Oprocentowanie kredytu jest ustalane indywidualnie dla każdego klienta, zależnie od jego sytuacji finansowej i historii kredytowej.

Kredyt w rachunku bieżącym jest kredytem, który pozwala na elastyczne korzystanie z gotówki, jednocześnie jest jedną z form kredytów obrotowych, przeznaczonych dla firm.

Na jakich zasadach działa kredyt w rachunku bieżącym?

Kredyt w rachunku bieżącym działa na podstawie następujących zasad:

 1. Bank przyznaje klientowi określoną kwotę kredytu, która jest dostępna na jego rachunku bieżącym.
 2. Klient ma dostęp do kredytu przez cały okres trwania umowy kredytowej i może korzystać z niego według własnych potrzeb.
 3. Klient jest zobowiązany do regularnego spłacania rat kredytu, które składają się z części kapitałowej oraz odsetek.
 4. Wysokość raty kredytowej jest ustalana indywidualnie dla każdego klienta, zależnie od wysokości kredytu i okresu kredytowania.
 5. Bank może wymagać zabezpieczenia kredytu, takiego jak poręczenie, zastaw, hipotekę.
 6. Oprocentowanie kredytu jest ustalane indywidualnie dla każdego klienta, zależnie od jego sytuacji finansowej i historii kredytowej.
 7. Bank może ustalić limit kredytowy, który pozwala na korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym, jednocześnie klient może wnioskować o jego kolejne przyznanie.
 8. Klient jest zobowiązany do uiszczania opłat związanych z kredytem, takich jak opłata za udzielenie, opłata za prowadzenie rachunku, opłata za zmianę warunków umowy.
 9. Umowa kredytowa jest zawierana na określony czas, po upływie którego kredyt jest automatycznie wykupywany, jednocześnie klient ma możliwość wykupienia kredytu wcześniej.

Kto może starać się o kredyt w rachunku bieżącym?

Kredyt w rachunku bieżącym jest przeznaczony głównie dla przedsiębiorców, którzy potrzebują szybkiego dostępu do gotówki, np. na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Aby otrzymać kredyt w rachunku bieżącym, klient musi spełnić następujące warunki:

 • Posiadać rachunek bieżący w banku, w którym składa wniosek o kredyt.
 • Posiadać ważną działalność gospodarczą,
 • Posiadać odpowiednie zabezpieczenie kredytu (poręczenie, zastaw, hipotekę)
 • Posiadać dobrą historię kredytową i pozytywną sytuację finansową,

Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zależy od banku, który ocenia zdolność kredytową klienta i decyduje o wysokości przyznanego kredytu oraz oprocentowaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *