Leasing zwrotny, inaczej nazywany także leasingiem operacyjnym, jest formą finansowania, która polega na wynajmowaniu przedmiotu leasingu (np. samochodu, maszyny, sprzętu itp.) przez określony czas, po którym przedmiot leasingu jest zwracany do właściciela. Leasing zwrotny jest przeznaczony dla firm, które chcą wynajmować przedmiot leasingu na określony czas, a po jego upływie chcą go zwrócić do właściciela lub kupić go po preferencyjnej cenie.

W leasingu zwrotnym, firma leasingująca (tzw. leasingodawca) jest właścicielem przedmiotu leasingu, a firma leasingująca (tzw. leasingobiorca) jest zobowiązana do płacenia comiesięcznych rat leasingowych, które składają się z czynszu najmu oraz odsetek.

Po zakończeniu umowy leasingowej, leasingobiorca ma kilka opcji:

  • Zwrócić przedmiot leasingu do właściciela (leasingodawcy)
  • Kupić przedmiot leasingu po preferencyjnej cenie (tzw. cena wykupu)
  • Przedłużyć umowę leasingową

Leasing zwrotny jest popularną formą finansowania dla firm, ponieważ pozwala na uniknięcie konieczności zakupu przedmiotu leasingu z własnych środków, jednocześnie pozwala na korzystanie z przedmiotu leasingu, a po zakończeniu umowy leasingowej nie jest zobowiązany do jego zakupu.

Leasing zwrotny samochodu osobowego – kiedy należy zwrócić pojazd?

W przypadku leasingu zwrotnego samochodu osobowego, pojazd musi zostać zwrócony do leasingodawcy po zakończeniu okresu leasingowego, który został ustalony w umowie leasingowej. Okres leasingowy jest to czas, na jaki pojazd jest wynajmowany przez leasingobiorcę i może trwać od kilku miesięcy do kilku lat.

Leasingodawca po zakończeniu okresu leasingowego, ma prawo do odebrania pojazdu, jednocześnie leasingobiorca ma możliwość wykupienia pojazdu po preferencyjnej cenie. Jeśli leasingobiorca nie wykupi pojazdu, pojazd zostanie zwrócony leasingodawcy.

Leasingobiorca jest zobowiązany do zwrotu pojazdu w stanie niepogorszonym niż przy przekazaniu, z wyjątkiem zużycia eksploatacyjnego, które jest uwzględnione w ratach leasingowych. Jeśli pojazd jest zwracany w gorszym stanie niż przy przekazaniu, leasingodawca może pobrać koszty naprawy pojazdu od leasingobiorcy.

Leasingodawca może również zażądać od leasingobiorcy przeprowadzenia przeglądu technicznego pojazdu przed jego zwrotem, a także uwzględnić jego stan techniczny oraz przebieg przy ocenie jego wartości rynkowej.

Leasing zwrotny a kredyt – podobieństwa i różnice

Leasing zwrotny i kredyt są dwoma różnymi formami finansowania, które różnią się między sobą zarówno pod względem prawnym, jak i ekonomicznym:

Podobieństwa:

  • Obie formy pozwalają na pozyskanie środków finansowych na zakup przedmiotu finansowania (np. samochodu, maszyny, sprzętu itp.)
  • Obie formy wymagają comiesięcznych płatności, które składają się z części kapitałowej i odsetek.

Różnice:

  • Leasing zwrotny jest formą wynajmu przedmiotu finansowania, a kredyt jest formą pożyczki, która pozwala na jego zakup
  • W leasingu zwrotnym, leasingodawca jest właścicielem przedmiotu leasingu, a leasingobiorca jest zobowiązany do płacenia czynszu najmu i odsetek, a po zakończeniu umowy leasingowej ma możliwość wykupienia przedmiotu leasingu po preferencyjnej cenie. W przypadku kredytu, kredytobiorca jest właścicielem przedmiotu finansowania od momentu jego zakupu, a kredyt jest spłacany przez okres kredytowania.
  • W przypadku leasingu zwrotnego, leasingobiorca jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu leasingu w stanie niepogorszonym niż przy przekazaniu, z wyjątkiem zużycia eksploatacyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *