Workflow (ang. przepływ pracy) to pojęcie, które oznacza proces przepływu pracy i danych pomiędzy poszczególnymi elementami systemu lub organizacji. Jest to metoda zarządzania projektami, która polega na określeniu i modelowaniu poszczególnych kroków, które trzeba wykonać, aby osiągnąć cel projektu.

Workflow może obejmować różne procesy, takie jak:

 • Przyjmowanie i przetwarzanie zamówień
 • Tworzenie i wdrażanie projektów
 • Współpraca między departamentami
 • Przepływ dokumentów
 • Realizacja projektów

Przykład procesu workflow

Przykładem procesu workflow może być proces zatwierdzania dokumentów w firmie. Może on przebiegać w następujący sposób:

 1. Autor tworzy dokument i przesyła go do swojego przełożonego do pierwszej rundy recenzji.
 2. Przełożony sprawdza dokument i zatwierdza lub odrzuca go, a także dokonuje ewentualnych poprawek.
 3. Jeśli dokument zostanie zatwierdzony przez przełożonego, jest on przesyłany do działu prawnego w celu dalszej recenzji.
 4. Dział prawny sprawdza dokument i zatwierdza lub odrzuca go, a także dokonuje ewentualnych poprawek.
 5. Jeśli dokument zostanie zatwierdzony przez dział prawny, jest on przesyłany do dyrektora ds. finansowych w celu ostatecznej recenzji i zatwierdzenia.
 6. Dyrektor ds. finansowych sprawdza dokument i zatwierdza lub odrzuca go.
 7. Jeśli dokument zostanie zatwierdzony, jest on publikowany lub wykorzystywany w inny sposób, na przykład jako oferta handlowa lub umowa.

Jak skutecznie budować procesy workflow?

Aby skutecznie budować procesy workflow, należy przestrzegać kilku ważnych zasad:

 1. Zdefiniuj cel procesu: Przed rozpoczęciem projektowania procesu, ważne jest, aby jasno określić cel procesu oraz jakie cele chcemy osiągnąć.
 2. Analizuj proces: Przeprowadź analizę procesu, aby zrozumieć jego obecny stan i zidentyfikować problematyczne obszary.
 3. Zdefiniuj role i odpowiedzialności: Określ, kto będzie odpowiedzialny za poszczególne etapy procesu, a także jakie uprawnienia i narzędzia będą potrzebne do jego wykonania.
 4. Dokumentuj proces: Dokumentacja procesu pozwala na łatwiejsze jego zrozumienie oraz ułatwia wprowadzanie zmian.
 5. Monitoruj i analizuj wyniki: Monitoruj wyniki procesu i analizuj je, aby móc wprowadzać ewentualne poprawki i optymalizować działanie procesu.
 6. Testuj proces: Przeprowadź testy procesu, aby upewnić się, że działa on prawidłowo i spełnia swój cel.
 7. Bądź elastyczny: Pamiętaj, że procesy mogą się zmieniać w zależności od potrzeb organizacji, więc bądź elastyczny i gotowy na zmiany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *