Google Tag Manager (GTM) to narzędzie oferowane przez Google, które umożliwia łatwe zarządzanie tagami na stronie internetowej bez konieczności modyfikowania kodu strony. Tagi to kawałki kodu, które pozwalają śledzić ruch na stronie, zbierać dane i integrować różne narzędzia analityczne. GTM pozwala na dodawanie, edycję i usuwanie tagów za pomocą interfejsu w przeglądarce, co ułatwia zarządzanie nimi nawet dla osób bez doświadczenia w programowaniu.

Jak działa google tag manager?

Google Tag Manager działa poprzez umieszczenie na stronie specjalnego kontenera, który jest odpowiedzialny za zarządzanie tagami. Kiedy użytkownik odwiedza stronę, kontener ładuje się i wykonuje konfigurację tagów, które zostały do niego dodane.

Aby skorzystać z GTM, należy założyć konto w serwisie, a następnie utworzyć nowy kontener i dodać go do swojej strony. Następnie, w interfejsie GTM, można tworzyć i zarządzać tagami poprzez dodawanie ich do kontenera i skonfigurowanie ich działania.

GTM pozwala na dodawanie różnego rodzaju tagów, takich jak tagi Google Analytics, remarketingowe, czy też tagi od innych dostawców. Można również tworzyć własne tagi i skryptów, oraz zarządzać nimi za pomocą warunków i zmiennych. GTM umożliwia również testowanie tagów i ich działanie przed ich publikacją na stronie.

Jak korzystać z google tag managera?

Aby skorzystać z Google Tag Managera (GTM), należy przeprowadzić kilka kroków:

  1. Założenie konta w GTM: Aby mieć dostęp do GTM, należy założyć konto w serwisie.
  2. Tworzenie kontenera: Po zalogowaniu się do konta, należy utworzyć nowy kontener, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie tagami na stronie.
  3. Dodanie kontenera do strony: Kolejnym krokiem jest umieszczenie kodu kontenera na stronie, zazwyczaj jest to zrobione poprzez dodanie go do nagłówka lub stopki strony.
  4. Dodawanie tagów: Po dodaniu kontenera do strony, można rozpocząć dodawanie tagów do kontenera. Można to zrobić poprzez dodawanie predefiniowanych tagów, takich jak Google Analytics, Facebook Pixel czy też tworzenie własnych tagów.
  5. Konfiguracja tagów: Po dodaniu tagów, należy je skonfigurować, aby spełniały swoje zadanie. Można to zrobić poprzez ustawienie warunków i zmiennych.
  6. Testowanie i publikacja: Przed publikacją tagów na stronie, warto przetestować ich działanie za pomocą narzędzia do testowania GTM, po czym można opublikować zmiany.
  7. Monitorowanie i Analizowanie danych: Po opublikowaniu tagów, można rozpocząć monitorowanie i analizowanie danych zbieranych przez tagi, w celu optymalizacji działania strony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *