Dochodzenie roszczeń w procesie karnym oznacza żądanie przez poszkodowanego odszkodowania lub zadośćuczynienia od osoby oskarżonej o popełnienie przestępstwa. Roszczenia te mogą obejmować koszty leczenia, utracone dochody, zniszczenie mienia oraz ból i cierpienie.

Czym jest powództwo adhezyjne?

Powództwo adhezyjne jest rodzajem powództwa cywilnego, które pozwala poszkodowanemu dochodzić roszczeń finansowych na podstawie już istniejącego orzeczenia karnego. W takim przypadku sąd cywilny nie bada winy osoby oskarżonej, ale przyjmuje już istniejące orzeczenie karne za podstawę do przyznania odszkodowania lub zadośćuczynienia poszkodowanemu. Powództwo adhezyjne jest często stosowane w przypadkach, gdzie osoba oskarżona nie ma środków finansowych, aby pokryć koszty szkód wyrządzonych przez jej działanie.

Porównanie

Dochodzenie roszczeń w procesie karnym i powództwo adhezyjne różnią się przede wszystkim momentem, w którym roszczenia są dochodzone. Dochodzenie roszczeń w procesie karnym odbywa się w trakcie samego procesu karnego i jest ono związane z winą osoby oskarżonej oraz związanymi z nią szkodami. Powództwo adhezyjne natomiast jest to powództwo cywilne dochodzone po zakończeniu procesu karnego na podstawie już istniejącego orzeczenia karnego, przy czym sąd cywilny nie bada winy osoby oskarżonej. Powództwo adhezyjne jest często stosowane, gdy osoba oskarżona nie ma środków finansowych, aby pokryć koszty szkód wyrządzonych przez jej działanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *