Ugoda z dłużnikiem to porozumienie zawarte między wierzycielem a dłużnikiem, na mocy którego dłużnik zobowiązuje się do spełnienia swoich zobowiązań na warunkach określonych w ugodzie. Ugoda może dotyczyć całości lub części zobowiązania, a także może przewidywać inne warunki, takie jak np. rozłożenie spłaty na raty.

Ugoda może być zawarta przed sądem, w toku postępowania egzekucyjnego lub poza nim. Zawarcie ugody z dłużnikiem może mieć różne korzyści dla wierzyciela, takie jak:

 • szybsze i bardziej skuteczne odzyskanie należności,
 • uniknięcie kosztów i czasu związanego z postępowaniem egzekucyjnym,
 • możliwość uzyskania większej kwoty niż przewidywana w postępowaniu egzekucyjnym,
 • ochrona dłużnika przed nadmiernymi kosztami postępowania egzekucyjnego.

Z drugiej strony, dla dłużnika, ugoda oznacza konieczność spełnienia swoich zobowiązań, ale w warunkach korzystniejszych dla niego niż byłyby one w przypadku przymusowej egzekucji.

Rodzaje ugody z dłużnikiem

Istnieją różne rodzaje ugód z dłużnikiem, w zależności od indywidualnych potrzeb i sytuacji wierzyciela i dłużnika. Oto kilka przykładów:

 1. Ugoda rozłożenia na raty: dłużnik zobowiązuje się do spłaty zobowiązania w ratach, w określonych terminach i kwotach, a wierzyciel zgadza się na takie rozwiązanie.
 2. Ugoda umorzeniowa: dłużnik zobowiązuje się do spełnienia określonych warunków, takich jak np. wykonanie prac publicznych, a w zamian wierzyciel umarza część lub całość zobowiązania.
 3. Ugoda zabezpieczająca: dłużnik zobowiązuje się do zabezpieczenia swojego zobowiązania, np. przez zastaw lub hipotekę na swoim mieniu, w celu zabezpieczenia interesów wierzyciela.
 4. Ugoda układowa: dłużnik zobowiązuje się do spełnienia określonych warunków, takich jak np. spłata części zobowiązania w ratach, a wierzyciele zgadzają się na takie rozwiązanie.
 5. Ugoda zawieszająca: dłużnik zobowiązuje się do spełnienia określonych warunków, takich jak np. zapłata części zobowiązania, a wierzyciel zgadza się na zawieszenie postępowania egzekucyjnego na określony czas.

Warto pamiętać, że ugoda z dłużnikiem jest dobrowolnym porozumieniem, którego nie można narzucić ani dłużnikowi, ani wierzycielowi. Obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.

Zalety z zawarcia ugody z dłużnikiem

Zawarcie ugody z dłużnikiem może przynieść wiele korzyści zarówno dla wierzyciela, jak i dla dłużnika. Oto kilka przykładów:

 1. Szybsze i bardziej skuteczne odzyskanie należności: ugoda pozwala na uzyskanie zobowiązania bez konieczności przeprowadzania długotrwałego i kosztownego postępowania egzekucyjnego.
 2. Oszczędność kosztów: zawarcie ugody pozwala uniknąć kosztów związanych z postępowaniem egzekucyjnym, takich jak opłaty sądowe czy koszty związane z przeprowadzeniem egzekucji.
 3. Możliwość uzyskania większej kwoty niż przewidywana w postępowaniu egzekucyjnym: ugoda może przewidywać spłatę w ratach czy też inne rozwiązania, które pozwolą wierzycielowi uzyskać wyższą kwotę niż ta, którą mógłby uzyskać w postępowaniu egzekucyjnym.
 4. Ochrona dłużnika przed nadmiernymi kosztami postępowania egzekucyjnego: ugoda pozwala dłużnikowi na spłatę zobowiązania w warunkach korzystniejszych dla niego niż byłyby one w przypadku przymusowej egzekucji.
 5. Możliwość przeprowadzenia ugody poza sądem: ugoda może być zawarta poza sądem, co pozwala na uniknięcie kosztów związanych z postępowaniem sądowym.
 6. Możliwość zawarcia ugody zabezpieczającej: ugoda może przewidywać zabezpieczenie zobowiązania, np. przez zastaw lub hipotekę na mieniu dłużnika, co pozwala na zabezpieczenie interesów wierzyciela.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *