Europejski nakaz zapłaty to dokument, który pozwala na szybkie i skuteczne dochodzenie roszczeń finansowych w całej Unii Europejskiej. Jest to standardowy formularz, który można wypełnić i przesłać do sądu w państwie, w którym znajduje się dłużnik. Sąd ten następnie wydaje nakaz zapłaty, który jest wiążący dla dłużnika i pozwala na egzekucję należności bez konieczności prowadzenia postępowania sądowego w danym państwie. Europejski nakaz zapłaty jest skuteczny w całej Unii Europejskiej, co oznacza, że dłużnik musi zapłacić należność niezależnie od tego, gdzie mieszka lub prowadzi działalność.

Z czego składa się europejski nakaz zapłaty?

Europejski nakaz zapłaty składa się z kilku elementów, w tym:

 1. Informacji o wierzycielu i dłużniku: w tym imię i nazwisko, adres, numer identyfikacji podatkowej i inne dane kontaktowe.
 2. Informacji o roszczeniu: w tym kwota dochodzona, termin płatności i podstawa prawna roszczenia.
 3. Informacji o sądzie: w tym nazwa i adres sądu, do którego składany jest wniosek o wydanie nakazu zapłaty.
 4. Informacje o kosztach: w tym informacje o kosztach postępowania oraz innych opłatach związanych z wydaniem nakazu zapłaty.
 5. Informacje o odwołaniu: w tym informacje o terminie, w którym dłużnik może złożyć odwołanie od nakazu zapłaty oraz wymagane formalności.
 6. Informacje o języku: w tym język, w jakim przeprowadzane jest postępowanie oraz język, w którym wydany zostanie nakaz zapłaty
 7. Podpis wierzyciela
 8. Data wystawienia Europejskiego Nakazu zapłaty
 9. Informacje o kosztach wynikających z wykonania Europejskiego Nakazu zapłaty

Jak go uzyskać?

Aby uzyskać Europejski Nakaz Zapłaty, należy przejść następujące kroki:

 1. Wypełnić formularz Europejskiego Nakazu Zapłaty: formularz ten jest dostępny na stronach internetowych sądów lub można go uzyskać od adwokata lub radcy prawnego.
 2. Złożyć formularz w odpowiednim sądzie: formularz należy złożyć w sądzie w państwie, w którym znajduje się dłużnik.
 3. Uiścić opłatę sądową: opłata ta jest różna w zależności od państwa i kwoty roszczenia.
 4. Otrzymać nakaz zapłaty: po wydaniu nakazu zapłaty przez sąd, wierzyciel może wykorzystać go do egzekucji należności w całej Unii Europejskiej.
 5. Działać na podstawie nakazu zapłaty: po otrzymaniu nakazu zapłaty, wierzyciel może przekazać go do komornika w celu prowadzenia egzekucji należności.

Należy pamiętać, że proces ten może różnić się w zależności od państwa. Zalecane jest skonsultowanie się z prawnikiem lub radcą prawnym przed rozpoczęciem procedury uzyskania Europejskiego Nakazu Zapłaty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *