Obrót wierzytelności oznacza przeniesienie prawa do żądania zapłaty od dłużnika na osobę trzecią, czyli wierzyciela. Może to odbywać się na różne sposoby, takie jak: sprzedaż, cesja, zastaw, przewłaszczenie, itp. Obrót wierzytelności jest powszechnie stosowany w przypadku firm windykacyjnych, które kupują wierzytelności od innych podmiotów (np. banków) i następnie dążą do ich egzekucji. Jest to też powszechny sposób na pozyskanie kapitału w przypadku przedsiębiorstw, które mogą sprzedać swoje wierzytelności inwestorom.

Jak efektywnie zarządzać portfelem należności?

Zarządzanie portfelem należności jest ważnym elementem dla utrzymania płynności finansowej przedsiębiorstwa. Oto kilka sposobów na efektywne zarządzanie portfelem należności:

  1. Monitorowanie: Regularne monitorowanie terminów płatności, stanu konta i długu klienta pozwala na szybkie reagowanie na zmiany i unikanie problemów z nieterminowymi płatnościami.
  2. Ustalanie terminów płatności: Ustalanie jasnych i realistycznych terminów płatności pomaga w utrzymaniu porządku i zwiększa prawdopodobieństwo terminowego otrzymania płatności.
  3. Kontakt z klientem: Regularne kontakty z klientami pozwalają na szybkie rozwiązywanie problemów i utrzymanie dobrych relacji biznesowych.
  4. Windykacja: Skuteczna windykacja należności pozwala na przyspieszenie procesu odzyskiwania pieniędzy i zminimalizowanie strat.
  5. Diversyfikacja: Diversyfikacja portfela należności pozwala na uniknięcie ryzyka związanego z pojedynczym klientem lub branżą.
  6. Utrzymanie dokumentacji: Prowadzenie dokładnej dokumentacji należności pozwala na łatwe monitorowanie i windykację zaległych płatności.
  7. Automatyzacja: Automatyzacja procesów związanych z zarządzaniem portfelem należności, takich jak generowanie faktur, przypomnienia o płatnościach pozwala na oszczędność czasu i redukcję błędów.

Kim jest wierzyciel?

Wierzyciel to osoba lub instytucja, która ma należność finansową wobec innej osoby lub instytucji, która jest zobowiązana do jej zwrotu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *