Bankowy tytuł egzekucyjny to dokument wydany przez bank, który stanowi podstawę do egzekucji należności wynikających z rachunku bankowego. Tytuł ten jest wydawany na podstawie przelewu lub weksla, które zostały złożone przez wierzyciela w banku.

Tytuł egzekucyjny zawiera informacje takie jak: dane wierzyciela i dłużnika, kwotę do zapłaty, termin płatności, oraz dane rachunku bankowego, na który ma być dokonana egzekucja.

Po otrzymaniu bankowego tytułu egzekucyjnego wierzyciel może przekazać go do komornika celem przeprowadzenia egzekucji należności. Bankowy tytuł egzekucyjny jest ważny przez 3 lata od jego wystawienia, po tym okresie traci ważność.

Moc prawna

Bankowy tytuł egzekucyjny ma moc prawną tytułu wykonawczego, co oznacza, że służy do przeprowadzenia egzekucji należności. Posiadanie bankowego tytułu egzekucyjnego pozwala wierzycielowi na skierowanie sprawy do komornika w celu przeprowadzenia egzekucji należności z rachunku bankowego dłużnika.

Moc prawna bankowego tytułu egzekucyjnego polega na tym, że zgodnie z polskim prawem, komornik jest zobowiązany do przeprowadzenia egzekucji na podstawie takiego dokumentu. Tytuł egzekucyjny wydany przez bank jest traktowany jako potwierdzenie istnienia długu oraz jego wysokości.

Warto pamiętać, że bankowy tytuł egzekucyjny jest ważny przez 3 lata od jego wystawienia, po tym okresie traci ważność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *