Sprzedaż środków trwałych jest możliwa wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:

 1. Środek trwały jest już wykorzystywany w działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo.
 2. Środek trwały jest już zakończone proces amortyzacji.
 3. Środek trwały jest już zakończone okres eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem, lub też przestaje być potrzebny do dalszej działalności przedsiębiorstwa.
 4. Sprzedaż środków trwałych powinna być ujęta w księgach rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Przy sprzedaży środków trwałych należy uwzględnić różnice kursowe oraz odpowiednio to ująć w księgach rachunkowych.
 6. Przy sprzedaży środków trwałych należy uwzględnić odpowiednie podatki i opłaty.

Zasady sprzedaży środków trwałych

Zasady sprzedaży środków trwałych są określone przez przepisy rachunkowości oraz podatkowe. Niektóre z nich to:

 1. Sprzedaż środków trwałych powinna być ujęta w księgach rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, takimi jak MSR oraz MSSF.
 2. Przy sprzedaży środków trwałych należy uwzględnić różnice kursowe i odpowiednio to ująć w księgach rachunkowych.
 3. Umorzenie środka trwałego powinno być ujęte w kosztach uzyskania przychodu w momencie jego sprzedaży.
 4. Przy sprzedaży środków trwałych należy uwzględnić odpowiednie podatki i opłaty.
 5. Sprzedaż środków trwałych nie powinna mieć wpływu na poziom zysku/straty przedsiębiorstwa.
 6. Przy sprzedaży środków trwałych należy uwzględnić cenę rynkową i porównać ją z ceną wykazaną w księgach rachunkowych.
 7. Przy sprzedaży środków trwałych powinno się uwzględnić zasady etyczne i zgodność z przepisami prawnymi.

Jak zaksięgować sprzedaż środków trwałych?

Aby zaksięgować sprzedaż środków trwałych, należy wykonać następujące kroki:

 1. Zaksięgować kwotę sprzedaży na koncie kosztów sprzedaży.
 2. Zmniejszyć saldo konta środków trwałych o wartość sprzedanego środka trwałego.
 3. Zwiększyć saldo konta kasy/banku o kwotę otrzymaną za sprzedaż.
 4. Zaksięgować amortyzację do tej pory odpisanej na środek trwały.
 5. Zwiększyć konto zysku (lub zmniejszyć konto straty) o różnicę między ceną sprzedaży a pozostałą wartością początkową (lub pozostałą wartością amortyzacyjną) środka trwałego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *