Zawieszenie działalności gospodarczej oznacza przerwanie prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Przedsiębiorca, który zawiesza działalność, nie jest zobowiązany do zgłaszania tego faktu do właściwego urzędu, jednak musi zgłosić zawieszenie działalności do ewidencji działalności gospodarczej. Zawieszenie działalności oznacza, że przedsiębiorca nie może prowadzić działalności, ale jednocześnie nie jest ona całkowicie zakończona. W trakcie trwania zawieszenia przedsiębiorca nie jest zobowiązany do składania deklaracji podatkowych i nie jest objęty obowiązkiem uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne.

Ulga z tytułu nabycia kasy

Ulga na zakup kasy fiskalnej to przysługujący przedsiębiorcom podatek, który pozwala na odliczenie od podatku dochodowego kosztów związanych z zakupem kasy fiskalnej. Ulga ta jest przewidziana dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą oraz dla tych, którzy już ją prowadzą. Przedsiębiorca może odliczyć koszt zakupu kasy fiskalnej w ciągu 5 lat od daty jej nabycia.

Aby skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej, przedsiębiorca musi spełnić kilka warunków:

  • kasa fiskalna musi spełniać wymagania określone w przepisach prawa podatkowego,
  • musi ona być używana wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej,
  • kasa musi być zakupiona od podatnika, który jest zarejestrowanym podatnikiem VAT,
  • faktura zakupu musi być zachowana przez przedsiębiorcę w celu ewentualnej kontroli.

Ulga ta pozwala na odliczenie od podatku dochodowego części kosztów związanych z zakupem kasy fiskalnej, co pozytywnie wpływa na sytuację finansową przedsiębiorcy.

Co z ulgą jeśli działalność zostaje zawieszona?

Zawieszenie działalności oznacza przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, natomiast ulga z tytułu nabycia kasy fiskalnej jest przysługująca przedsiębiorcom, którzy zakupią nową kasę rejestrującą. Jeśli przedsiębiorca zawiesił działalność, to nie może skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej, ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *