PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) to klasyfikacja działalności gospodarczej, która jest stosowana w Polsce. PKD jest oparta na międzynarodowej klasyfikacji działalności gospodarczej, czyli NACE (Nomenclatura Statystyczna Działalności Gospodarczej w Unii Europejskiej), i jest wykorzystywana przez różne instytucje do celów statystycznych i podatkowych.

PKD składa się z 10 cyfr i jest przydzielana przedsiębiorstwu przy rejestracji działalności gospodarczej. Każda cyfra oznacza konkretną dziedzinę działalności, a pierwsze trzy cyfry oznaczają najogólniejszą dziedzinę, a kolejne szczegółowo określają rodzaj działalności.

PKD jest bardzo ważne dla przedsiębiorstw, ponieważ pozwala na identyfikację rodzaju działalności gospodarczej i ułatwia rozliczanie podatków. Dlatego też ważne jest, aby wybrać odpowiedni kod PKD dla prowadzonej działalności, aby uniknąć problemów związanych z rozliczaniem podatków.

PKD – rodzaje działalności gospodarczych

PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) obejmuje szeroki zakres działalności gospodarczych, które są podzielone na kilka głównych dziedzin.

Niektóre z rodzajów działalności gospodarczych, które są objęte PKD to:

 • Produkcja i dostawa energii elektrycznej, gazu, parowego i gorącej wody (PKD 35.1)
 • Produkcja ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 06.1)
 • Produkcja mebli (PKD 31.1)
 • Handel detaliczny (PKD 47.5)
 • Budownictwo (PKD 41.1)
 • Usługi transportowe (PKD 49.41)
 • Usługi hotelarskie i gastronomiczne (PKD 55.1)
 • Usługi informatyczne (PKD 62.0)
 • Usługi zdrowotne (PKD 86.1)
 • Działalność związana z reklamą (PKD 73.11)

PKD jest regularnie aktualizowana i dostosowywana do zmieniających się potrzeb rynku. Jest to ważne dla przedsiębiorstw, ponieważ pozwala na identyfikację rodzaju działalności gospodarczej

Po co firmie PKD?

PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) jest ważna dla firm z kilku powodów:

 1. Identyfikacja rodzaju działalności: PKD pozwala na jednoznaczną identyfikację rodzaju działalności gospodarczej, co jest kluczowe dla wielu instytucji, np. urzędów statystycznych, które potrzebują tego typu informacji do celów statystycznych.
 2. Rozliczanie podatków: PKD jest wykorzystywana przez urzędy skarbowe do określenia, jakie podatki i opłaty należą się firmie, na przykład podatek VAT czy podatek dochodowy, w zależności od rodzaju działalności.
 3. Zabezpieczenie przed ryzykiem: firmy mogą wykorzystać PKD do oceny ryzyka związanego z działalnością, na przykład konkurencji, czy potencjalnych zmian regulacyjnych, które mogą mieć wpływ na ich działalność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *