Spółka jawna to jedna z form prawnych spółki, która charakteryzuje się następującymi cechami:

 • co najmniej dwóch wspólników: W przeciwieństwie do spółki cywilnej, w spółce jawnej jest co najmniej dwóch wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki.
 • odpowiedzialność wspólników: Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie, czyli każdy z nich odpowiada za całość zobowiązań spółki.
 • wkład własny: W przeciwieństwie do spółki z o.o. w spółce jawnej nie jest wymagane wnoszenie wkładów na poczet kapitału zakładowego.
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych: Spółka jawna jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 • rejestracja: Spółka jawna musi być zarejestrowana w KRS.
 • nazwa: Nazwa Spółki jawnej musi zawierać nazwiska wszystkich wspólników.
 • reprezentacja: Wszyscy wspólnicy mają prawo do reprezentowania spółki i podejmowania decyzji w jej imieniu.
 • cel: Spółka jawna jest stosowana najczęściej w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, zwykle związanych z usługami lub handlem.

Jak założyć spółkę jawną?

Aby założyć spółkę jawną należy wykonać kilka kroków:

 1. Zawrzeć umowę spółki: Umowa spółki jawnej musi zawierać informacje o celu działalności, wysokości wkładów wspólników, podziale zysków i odpowiedzialności za zobowiązania.
 2. Zgłoszenie do KRS: Należy złożyć wniosek o wpis do KRS wraz z wymaganymi dokumentami, takimi jak: umowa spółki, dowód osobisty wspólników oraz potwierdzenie opłaty skarbowej.
 3. Rejestracja w Urzędzie Skarbowym: Spółka jawna jest zobowiązana do zarejestrowania się w Urzędzie Skarbowym w celu uzyskania numeru NIP oraz REGON.
 4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych: Spółka jawna jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych, takich jak księga przychodów i rozchodów, księga inwentarza czy księga rachunkowa.
 5. Rozpoczęcie działalności: Po zakończeniu wszystkich formalności i uzyskaniu niezbędnych dokumentów, można rozpocząć działalność gospodarczą.

Opodatkowanie spółki jawnej

Opodatkowanie spółki jawnej może odbywać się na dwa sposoby:

 1. Opodatkowanie na zasadach ogólnych: W takim przypadku spółka jawna jest traktowana jak osoba fizyczna i podlega opodatkowaniu na podstawie skali podatkowej. Oznacza to, że zysk uzyskany przez spółkę jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) według skali podatkowej.
 2. Opodatkowanie ryczałtem: Spółka jawna może zdecydować się na opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, które polega na płaceniu stałej stawki podatku bez konieczności składania deklaracji podatkowej oraz rozliczania kosztów uzyskania przychodów.

Warto zwrócić uwagę na to, że wybór formy opodatkowania jest ważny i nie można go co roku zmieniać, dlatego przed podjęciem decyzji warto skonsultować się z doradcą podatkowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *