Wierzytelności niezbywalne to wierzytelności, których właściciel nie może ich przenieść na inną osobę. Przykłady takich wierzytelności to np. alimenty czy też wynagrodzenie za pracę.

Wierzytelności niezbywalne służą przede wszystkim ochronie interesów osób, które na nie mają roszczenie. Na przykład, alimenty są wypłacane dla dobra dziecka, dlatego też nie mogą one być przeniesione na inną osobę. Wynagrodzenie za pracę jest niezbywalne, aby zabezpieczyć interes pracownika, który nie miałby pewności, że otrzyma swoje wynagrodzenie po przeniesieniu jego wierzytelności na inną osobę. Wierzytelności niezbywalne zapewniają też stabilność w obrocie gospodarczym, ponieważ uniemożliwiają niepewne transakcje, które mogłyby prowadzić do niepewności co do ich realizacji.

Co to oznacza, że dane wierzytelności są niezbywalne? Dlaczego nie można ich zbyć?

Oznacza to, że właściciel wierzytelności nie ma prawa przenieść jej na inną osobę, poprzez sprzedaż, darowiznę, zastaw lub inne formy zbycia. W takim przypadku wierzytelność pozostaje własnością dłużnika, a jego właściciel nie może z niej skorzystać poprzez jej sprzedaż czy też zastaw.

W przypadku wierzytelności niezbywalnych, przyczyną jest to, że służą one do ochrony interesów osób, które na nie mają roszczenie. W przypadku alimentów, przeznaczone są one na utrzymanie dziecka, dlatego też nie mogą one być przeniesione na inną osobę. W przypadku wynagrodzenia za pracę, jest ono niezbędne dla zabezpieczenia interesów pracownika, który musi mieć pewność, że otrzyma swoje wynagrodzenie. Wierzytelności niezbywalne zapewniają też stabilność w obrocie gospodarczym, ponieważ uniemożliwiają niepewne transakcje, które mogłyby prowadzić do niepewności co do ich realizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *