Leasing to rodzaj umowy, na mocy której leasingodawca (np. bank lub firma leasingowa) udostępnia leasingobiorcy (np. przedsiębiorstwu) pewien składnik majątku (np. samochód, maszynę, budynek) na określony czas (okres leasingu) za określoną opłatą (ratę leasingu). Leasingobiorca ma prawo do korzystania z tego składnika majątku, jednak nie jest jego właścicielem.

W leasingu istnieją dwa rodzaje leasingu:

 • leasing operacyjny: leasingodawca pozostaje właścicielem składnika majątku i odpowiada za jego utrzymanie, naprawy i ubezpieczenie,
 • leasing finansowy: leasingobiorca, po spełnieniu określonych warunków, może przejąć składnik majątku własność na koniec okresu leasingu za symboliczną cenę.

Leasing jest popularnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, ponieważ pozwala na uniknięcie konieczności wykorzystania własnych środków finansowych na zakup składników majątku i pozwala na dostosowanie wysokości rat leasingu do możliwości finansowych przedsiębiorstwa.

Jakie warunki należy spełniać, aby móc wziąć leasing?

Aby móc wziąć leasing, należy spełnić pewne warunki, które mogą różnić się w zależności od leasingodawcy. Oto kilka przykładowych warunków, które mogą być wymagane przez leasingodawcę:

 1. Posiadanie działalności gospodarczej: W większości przypadków leasing jest udzielany tylko przedsiębiorcom, a nie osobom prywatnym.
 2. Wiarygodność kredytowa: Leasingodawcy często wymagają od leasingobiorcy okazania dokumentów potwierdzających jego zdolność kredytową, takich jak np. wyciąg z konta, oświadczenie o dochodach, zaświadczenie o zatrudnieniu.
 3. Wkład własny: Leasingodawcy często wymagają od leasingobiorcy wniesienia pewnego wkładu własnego, np. w postaci wpłaty na poczet rat leasingu lub ubezpieczenia.
 4. Wymagania dotyczące przedmiotu leasingu: Leasingodawca może wymagać od leasingobiorcy spełnienia określonych wymagań dotyczących przedmiotu leasingu, np. wiek maszyny lub samochodu, przebieg, itp.
 5. Umowa i dokumenty: Leasingodawca może wymagać od leasingobiorcy podpisania umowy leasingu oraz dostarczenia określonych dokumentów, np. zaświadczenie o braku zaległości podatkowych, zaświadczenie z rejestru handlowego.

Co można wziąć w leasing?

W leasing można wziąć różnego rodzaju składniki majątku, takie jak:

 1. Samochody: Leasing samochodów jest jednym z najpopularniejszych rodzajów leasingu. Leasingodawcy udostępniają przedsiębiorcom samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe lub specjalistyczne.
 2. Maszyny i urządzenia: Leasing maszyn i urządzeń jest popularny w branżach produkcyjnych, budowlanych, transportowych oraz logistycznych. Leasingodawcy udostępniają przedsiębiorcom maszyny, urządzenia, sprzęt, itp.
 3. Nieruchomości: Leasing nieruchomości jest popularny w branżach handlowych, usługowych, magazynowych oraz biurowych. Leasingodawcy udostępniają przedsiębiorcom powierzchnie magazynowe, biurowe, handlowe, itp.
 4. IT i sprzęt komputerowy: Leasing IT i sprzętu komputerowego jest popularny w branżach IT, usługowych oraz administracji. Leasingodawcy udostępniają przedsiębiorcom komputery, serwery, oprogramowanie, drukarki, itp.
 5. Medyczny sprzęt:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *