Faktoring to forma finansowania działalności gospodarczej, polegająca na sprzedaży przedsiębiorstwu faktorowi (podmiotowi trzeciemu) wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów lub usług na kredyt. Faktor przejmuje na siebie ryzyko nieuregulowania tych wierzytelności i zobowiązuje się do zapłaty przedsiębiorstwu za nie określoną kwotę pieniędzy (np. 85-90% wartości faktury) natychmiast po ich otrzymaniu.

Istnieją dwa podstawowe rodzaje faktoringu: faktoring bez regresu oraz faktoring z regresem. W przypadku faktoringu bez regresu, faktor przejmuje całkowite ryzyko nieuregulowania wierzytelności, natomiast w przypadku faktoringu z regresem, przedsiębiorstwo pozostaje odpowiedzialne za ewentualne nieuregulowanie wierzytelności przez kontrahenta.

Faktoring jest cennym narzędziem dla przedsiębiorstw, ponieważ pozwala im na szybki dostęp do gotówki, co jest szczególnie istotne dla firm z sektora B2B, które mają do czynienia z długimi okresami rozliczeniowymi.

Na jakich zasadach działa faktoring?

Faktoring działa na kilku podstawowych zasadach:

  1. Sprzedaż wierzytelności: Przedsiębiorstwo sprzedaje swoje wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów lub usług na kredyt faktorowi.
  2. Przejęcie ryzyka: Faktor przejmuje na siebie ryzyko nieuregulowania wierzytelności przez kontrahenta przedsiębiorstwa.
  3. Natychmiastowa zapłata: Faktor zobowiązuje się do natychmiastowej zapłaty przedsiębiorstwu określonej kwoty pieniędzy (np. 85-90% wartości faktury) po otrzymaniu wierzytelności.
  4. Windykacja: Faktor odpowiada za windykację wierzytelności, czyli proces ściągania należności od kontrahenta przedsiębiorstwa.
  5. Regres: Istnieją dwa rodzaje faktoringu: faktoring bez regresu oraz faktoring z regresem. W przypadku faktoringu bez regresu, faktor przejmuje całkowite ryzyko nieuregulowania wierzytelności, natomiast w przypadku faktoringu z regresem, przedsiębiorstwo pozostaje odpowiedzialne za ewentualne nieuregulowanie wierzytelności przez kontrahenta.

Mity

Istnieje kilka mitów na temat faktoringu, które mogą utrudniać przedsiębiorcom podejmowanie decyzji o skorzystaniu z tej formy finansowania. Oto kilka przykładów:

  1. Faktoring jest drogi: W rzeczywistości koszty faktoringu są porównywalne z innymi formami finansowania, takimi jak kredyty czy pożyczki.
  2. Faktoring oznacza utratę kontroli nad wierzytelnościami: W rzeczywistości przedsiębiorstwo pozostaje odpowiedzialne za monitorowanie i egzekwowanie swoich wierzytelności, a faktor jest odpowiedzialny tylko za windykację.
  3. Faktoring jest dostępny tylko dla dużych przedsiębiorstw: W rzeczywistości faktoring jest dostępny dla przedsiębiorstw różnej wielkości.
  4. Faktoring oznacza brak poufności: W rzeczywistości faktorzy zobowiązani są do zachowania poufności informacji o przedsiębiorstwie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *