Amortyzacja metodą degresywną jest jedną z metod amortyzacji, która polega na tym, że koszt amortyzacji jest rozłożony równomiernie w czasie, ale w proporcji do zużycia lub eksploatacji środka trwałego.

W przypadku metody degresywnej, koszt amortyzacji jest ustalany jako stała procentowa wartość od pozostałej do amortyzacji wartości środka trwałego. W kolejnych latach, procentowa wartość amortyzacji jest niższa niż w pierwszym roku, ponieważ pozostała do amortyzacji wartość środka trwałego jest niższa.

Metoda degresywna jest szczególnie przydatna w przypadku środków trwałych, które szybko tracą wartość, np. maszyny, pojazdy.

Jednym z głównych założeń metody degresywnej jest to, że zużycie lub eksploatacja środka trwałego jest proporcjonalne do pozostałej do amortyzacji wartości. Dlatego też, przedsiębiorstwa korzystające z tej metody muszą prowadzić dokładne ewidencje dotyczące zużycia lub eksploatacji środka trwałego.

Metoda degresywna – charakterystyka

Metoda degresywna jest jedną z metod amortyzacji, która charakteryzuje się następującymi cechami:

  1. Amortyzacja jest rozłożona równomiernie w czasie: W metodzie degresywnej, koszt amortyzacji jest rozłożony na kilka lat, zgodnie z okresem eksploatacji środka trwałego.
  2. Amortyzacja proporcjonalna do zużycia lub eksploatacji: W metodzie degresywnej, koszt amortyzacji jest ustalany jako procentowa wartość pozostałej do amortyzacji wartości środka trwałego.
  3. Wartość amortyzacji maleje wraz z upływem czasu: W metodzie degresywnej, wartość amortyzacji jest niższa w kolejnych latach niż w pierwszym roku, ponieważ pozostała do amortyzacji wartość środka trwałego jest niższa.
  4. Przydatna dla środków trwałych o szybkim zużyciu: Metoda degresywna jest szczególnie przydatna dla środków trwałych, które szybko tracą wartość, np. maszyny, pojazdy.
  5. Wymaga dokładnej ewidencji: Aby skorzystać z metody degresywnej, przedsiębiorstwa muszą prowadzić dokładne ewidencje dotyczące zużycia lub eksploatacji środka trwałego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *