CV, skrót od Curriculum Vitae, to dokument zawierający informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym kandydata. CV jest przedstawiane potencjalnemu pracodawcy w celu zdobycia pracy lub stażu.

CV zwykle zawiera następujące informacje:

 • Dane osobowe: imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-mail
 • Edukację: szkoły podstawowe, średnie, wyższe, kursy i szkolenia
 • Doświadczenie zawodowe: wcześniejsze stanowiska, obowiązki, osiągnięcia, daty zatrudnienia
 • Umiejętności: języki obce, umiejętności informatyczne, umiejętności związane z zawodem, zainteresowania
 • Referencje: imię i nazwisko, stanowisko, kontakt (opcjonalnie)

CV jest pierwszym kontaktem kandydata z potencjalnym pracodawcą i ma za zadanie przedstawić jego kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Co powinno zawierać dobre cv? Czym powinno się charakteryzować?

Dobre CV powinno zawierać następujące elementy:

 1. DANE OSOBOWE: Imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.
 2. EDUKACJA: Informacje o szkole podstawowej, średniej, wyższej, kursach i szkoleniach, które odbyłeś, daty ukończenia, specjalizację, tytuł dyplomu.
 3. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: Opis twoich poprzednich stanowisk, daty zatrudnienia, obowiązki i odpowiedzialności, osiągnięcia i sukcesy zawodowe.
 4. UMIEJĘTNOŚCI: Języki obce, umiejętności informatyczne, specjalistyczne umiejętności związane z twoim zawodem, zainteresowania.
 5. REFERENCJE: Imię, nazwisko, stanowisko, kontakt (opcjonalnie).
 6. CERTYFIKATY: Jeśli posiadasz jakieś certyfikaty, które mogą być pomocne w twojej karierze zawodowej.

Dobre CV powinno być czytelne, składnie, przejrzyste, zawierać ważne informacje oraz być dostosowane do oferty pracy, której aplikujesz. Powinno być napisane profesjonalnie, bez błędów ortograficznych i składać się z krótkich, ale treściwych zdań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *