Działalność wykonywana osobiście to rodzaj działalności gospodarczej, w której przedsiębiorca wykonuje usługi lub dostarcza towary osobiście, bezpośrednio zaangażowany w proces produkcyjny lub świadczenie usług. Oznacza to, że przedsiębiorca samodzielnie wykonuje prace, zamiast zatrudniać pracowników lub podpisywać umowy z subkontrahentami. Przykładami takiej działalności są: fryzjer, masażysta, kosmetyczka, wykonujący prace remontowe, czy rękodzielnik.

Działalność wykonywana osobiście różni się od działalności zarządzanej, w której przedsiębiorca zatrudnia pracowników lub korzysta z usług podwykonawców do wykonania pracy. W działalności zarządzanej przedsiębiorca koncentruje się na zarządzaniu i koordynacji pracy, zamiast na bezpośrednim wykonywaniu usług.

Czym działalność wykonywana osobiście różni się od działalności gospodarczej?

Działalność wykonywana osobiście jest rodzajem działalności gospodarczej, w której przedsiębiorca wykonuje usługi lub dostarcza towary osobiście, bezpośrednio zaangażowany w proces produkcyjny lub świadczenie usług. Natomiast działalność gospodarcza jest pojęciem szerszym i obejmuje wszystkie rodzaje działalności, które mają na celu osiągnięcie zysku, czyli wszelkiego rodzaju działalności ekonomicznej, handlowej, usługowej czy produkcyjnej.

Innymi słowy, działalność wykonywana osobiście jest podrodzajem działalności gospodarczej, który charakteryzuje się tym, że przedsiębiorca samodzielnie wykonuje prace, zamiast zatrudniać pracowników lub podpisywać umowy z subkontrahentami.

Warto również wiedzieć, że działalność wykonywana osobiście nie jest tożsama z działalnością jednoosobową, ponieważ działalność jednoosobowa to rodzaj działalności gospodarczej, w której jedna osoba jest jednocześnie właścicielem i jedynym pracownikiem firmy. Natomiast działalność wykonywana osobiście może być prowadzona przez przedsiębiorcę indywidualnego, który jednocześnie wykonuje prace, ale również może mieć pracowników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *