Upadłość układowa (ang. composition) to postępowanie restrukturyzacyjne przeprowadzane w celu przywrócenia płynności finansowej przedsiębiorstwa, które jest zadłużone i nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań w terminie. Celem upadłości układowej jest zawarcie układu z wierzycielami, w ramach którego dłużnik przedstawia plan restrukturyzacji swoich zobowiązań, a wierzyciele mogą się na niego zgodzić lub odrzucić.

W upadłości układowej, dłużnik może zawrzeć układ z wierzycielami, w ramach którego zobowiązania zostaną rozłożone na raty lub zmniejszone, a w zamian wierzyciele zobowiązani są do udzielenia przedsiębiorstwu ulgi w spłacie długu. Proces upadłości układowej jest prowadzony przez syndyka, który jest wyznaczony przez sąd i odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania i przedstawienie planu restrukturyzacji.

Upadłość układowa jest jednym z procesów restrukturyzacyjnych, które pozwala na ocalenie przedsiębiorstwa, a także na zaspokojenie interesów wierzycieli w lepszym stopniu niż w przypadku likwidacji działalności.

Czym wyróżnia się upadłość układowa?

Upadłość układowa różni się od innych postępowań upadłościowych przede wszystkim tym, że ma na celu przywrócenie płynności finansowej przedsiębiorstwa poprzez zawarcie układu z wierzycielami, zamiast likwidacji działalności. Oto kilka cech, które wyróżniają upadłość układową:

  1. Układ z wierzycielami: W upadłości układowej, dłużnik przedstawia plan restrukturyzacji swoich zobowiązań, a wierzyciele mogą się na niego zgodzić lub odrzucić. Układ zostaje zatwierdzony przez sąd, jeśli zostanie zaakceptowany przez większość wierzycieli.
  2. Zmniejszenie lub rozłożenie zobowiązań

Kiedy można dokonać upadłości układowej?

Upadłość układowa może być dokonana, gdy przedsiębiorstwo jest zadłużone i nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań w terminie, ale jednocześnie posiada jakieś majątki, które mogą być przeznaczone na spłatę wierzycieli. Upadłość układowa jest przeprowadzana w celu przywrócenia płynności finansowej przedsiębiorstwa, a nie jego likwidacji.

Warto pamiętać, że upadłość układowa jest postępowaniem restrukturyzacyjnym, a nie likwidacyjnym, w którym przedsiębiorstwo może kontynuować swoją działalność po spełnieniu warunków określonych w układzie zawartym z wierzycielami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *